Zobrazit navigaci

Zápis do 1. tříd

  • Pro školní rok 2023/2024 budou zapsány do 1. ročníků základních škol děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2023 a děti s odkladem školní docházky.

  • K zápisu se musí dostavit i ti rodiče, kteří chtějí pro své dítě žádat odklad školní docházky.

  • Předběžně lze zapsat i děti, které se narodily v období od 1. 9. do 31. 12.

  • Při dlouhodobé nemoci dítěte přijdou rodiče zapsat své dítě bez něj.

  • V případě, že se v termínu zápisu nemohou dostavit, učiní tak po domluvě s vedením školy, a to nejpozději do 30. 4. 2023.

  • Rodiče při zápisu předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte, cizinci svůj cestovní pas s vyznačeným režimem pobytu.

  • U zápisu bude pořízena fotografie budoucího prvňáčka.

  • Rodiče vyplní dotazník a žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. Všechny potřebné formuláře s Vámi vyplníme při zápise, můžete si je také stáhnout a předem vyplněné přinést s sebou k zápisu.


Školský obvod Základní školy Světlá nad Sázavou, Komenského 234, příspěvková organizace, IČO: 75017059 tvoří:


ulice: Čapkova od Nádražní po trať, Dolní, Haškova, Horní, Jelenova, Josefodolská, Kolovratova, Komenského po trať, Lánecká po viadukt, Malostranská, Nádražní, náměstí Trčků z Lípy, Na Sídlišti, Nerudova, Nové Město, Poštovní, Pěšinky, Sázavská, Wolkerova, Zámecká

části obce: Benetice, Dolní Březinka, Dolní Dlužiny, Horní Březinka, Horní Dlužiny, Josefodol, Kochánov, Leštinka, Lipnička, Mrzkovice, Opatovice, Radostovice, Závidkovice, Žebrákov