Zobrazit navigaci

Učitelé

Jméno Email Vyučuje Funkce
Čihák Petr petr.cihak@zskomenskehosns.cz přírodopis, zeměpis, tělesná výchova třídní učitel 7.a
Dušková Eva evaduskova@zskomenskehosns.cz I. stupeň třídní učitelka 2.a
Dvořáková Jiřina jirinadvorakova@zskomenskehosns.cz chemie učitelka
Havlová Veronika veronika.havlova@zskomenskehosns.cz matematika, fyzika, výchova k občanství třídní učitelka 9.a
Charvátová Iveta iveta.charvatova@zskomenskehosns.cz I. stupeň třídní učitelka 3.a
Chladová Jana chlaja@zskomenskehosns.cz přírodopis učitelka
Kasalová Hana hana.kasalova@zskomenskehosns.cz anglický jazyk, přírodopis třídní učitelka 6. třídy
Krupičková Jana jkrupickova@zskomenskehosns.cz I. stupeň třídní učitelka 4. třídy
Kubínová Hana hkubinova@zskomenskehosns.cz český jazyk, německý jazyk učitelka, výchovná poradkyně
Kuklíková Lenka lenka.kuklikova@zskomenskehosns.cz I. stupeň třídní učitelka 1.b, speciální pedagog
Mikešová Soňa lesiso@zskomenskehosns.cz I. stupeň, tělesná výchova, informatika učitelka
Mindlová Iveta mindlovai@zskomenskehosns.cz matematika, chemie, informatika třídní učitelka 5.a
Mráček Jiří jiri.mracek@zskomenskehosns.cz fyzika učitel
Mužíková Jaroslava jmuzikova@zskomenskehosns.cz anglický jazyk, ruský jazyk učitelka
Myslivcová Jana zskomenskeho@hbnet.cz český jazyk, dějepis ředitelka
Nejedlá Jitka jnejedla@zskomenskehosns.cz I. stupeň učitelka
Pecová Ivana ivana.pecova@zskomenskehosns.cz anglický jazyk učitelka
Pejchalová Eva pejchalovae@zskomenskehosns.cz hudební výchova, soubor Škubánek učitelka
Poukarová Eliška eliska.poukarova@zskomenskehosns.cz výtvarná výchova třídní učitelka I.S
Prášek Jan prajan@zskomenskehosns.cz český jazyk, dějepis, informatika třídní učitel 7.b
Prášková Markéta marketa.praskova@zskomenskehosns.cz I.stupeň třídní učitelka 3.b
Říhová Denisa denisa.rihova@zskomenskehosns.cz I. stupeň třídní učitelka 5.b
Říhová Lenka lenka.rihova@zskomenskehosns.cz český jazyk, výchova k občanství třídní učitelka 9.b
Štercová Hana stercovah@zskomenskehosns.cz I. stupeň třídní učitelka 2.b
Včelová Lenka lenkavcelova@zskomenskehosns.cz I. stupeň zástupkyně ředitelky
Zajícová Hana zajicovah@zskomenskehosns.cz dějepis, zeměpis, výtvarná výchova třídní učitelka 8. třídy
Zikmundová Jana jzikmundova@zskomenskehosns.cz I. stupeň třídní učitelka 1.a

Asistentky pedagoga

Jméno Email
Benešová Alena alena.benesova@zskomenskehosns.cz
Coufalová Monika monika.coufalova@zskomenskehosns.cz
Čapková Michaela michaela.capkova@zskomenskehosns.cz
Černá Jitka
Elischerová Žaneta
Fikarová Petra
petra.fikarova@zskomenskehosns.cz
Janotová Lenka lenka.janotova@zskomenskehosns.cz
Kasianenko Olena
Kovandová Ivana ivana.kovandova@zskomenskehosns.cz
Rezková Jana jana.rezkova@zskomenskehosns.cz
Rýdlová Lenka lenka.rydlova@zskomenskehosns.cz
Vavrdová Eva eva.vavrdova@zskomenskehosns.cz
Zlatová Martina martina.zlatova@zskomenskehosns.cz


Ostatní zaměstnanci

Jméno Email Funkce
Švandová Milada milada.svandova@zskomenskehosns.cz sekretářka, vychovatelka ŠK
Semrádová Jiřina jsemradova@zskomenskehosns.cz vychovatelka ŠK
Slabá Simona simona.slaba@zskomenskehosns.cz vychovatelka ŠD
Janů Ilona ilonajanu@zskomenskehosns.cz vychovatelka ŠD
Poledne Zdeněk
školník
Abrhámová Lucie
uklízečka
Křikavová Marie
uklízečka
Nováková Jana
uklízečka