Zobrazit navigaci

Speciální pedagog

Mgr. Lenka Kuklíková

V případě jakýchkoliv dotazů, problémů mě můžete kontaktovat přes e-třídnici, emailem: Lenka.Kuklikova@zskomenskehosns.cz 

osobně v ranních hodinách v ZŠ Jelenova, nebo na tel. 569 452 485.

Náplň práce školního speciálního pedagoga:

 • Spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání.
 • Diagnostika při výukových a výchovných problémech žáků.
 • Vědomé a cílené vyhledávání žáků se specifickými poruchami učení.
 • Diagnostika a péče o nadané děti.
 • Péče o integrované žáky (pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu, hledání možností nápravy)
 • Individuální práce se žáky s osobními problémy (výukovými, výchovnými, sociálními).
 • Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech žáků.
 • Konzultace s odbornými pracovníky poradenských a dalších institucí.
 • Metodická pomoc třídním učitelům.

Náplň práce logopedického asistenta:

 • Logopedická péče u žáků s narušenou komunikační schopností.
 • Přímá logopedická intervence u žáků se zjištěnou prostou vadou výslovnosti.
 • Nápravné postupy a cvičení.
 • Podpora přirozeného rozvoje řeči a rozvoje slovní zásoby.
 • Prevence vzniku poruch řeči a prevence vzniku čtenářských obtíží.