VIII.A

Třídní učitel: Petr Čihák
Spadá pod: Druhý stupeň

Třídní důvěrník: Kateřina Tichá

Informace pro rodiče