IX.

Třídní učitel: Hana Zajícová
Spadá pod: Druhý stupeň

Třídní důvěrník: Jiří StrašíkInformace pro rodiče

Dobrý den, chtěla bych vás přivítat a popřát rodičům i dětem hodně zdraví a pevné nervy po celý školní rok. Zajícová