III.A

Třídní učitel: Eva Dušková
Spadá pod: První stupeň

Třídní důvěrník:  Jan Mutl

Informace pro rodiče

Vítám rodiče žáků III. A na stránkách naší školy.

Přeji všem prima školní rok :)

Eva Dušková