VI.A

Třídní učitel: Iveta Mindlová
Spadá pod: Druhý stupeň

Třídní důvěrník: Tomáš Soukal

Informace pro rodiče