Ředitelské volno 2. - 3. 5. 2024

Ředitelské volno 2. - 3. 5. 2024

02.05.2024
Základní škola

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlašuji z organizačních důvodů (školení pedagogického sboru) na dny 2.a 3. května 2024 ředitelské volno.

Školní družina pro žáky 1. stupně bude fungovat v nezměněném režimu. Prosím, abyste co nejdříve nahlásili vedoucí vychovatelce paní Iloně Janů, zda Vaše dítě přijde do družiny.

Děkuji za pochopení.

Jana Myslivcová