Logická olympiáda

Připomínám, že registrace do logické olympiády končí 30.9.2020. Ti, co se účastní již poněkolikáté, podrobnosti znají. Vy, kteří byste chtěli tuto soutěž zkusit poprvé, se musíte registrovat přes vlastní mail nebo mail rodičů. Více informací zde nebo přijďte za mnou.
Iveta Mindlová

Dotazník pro rodiče

Vážení rodiče,

v březnu letošního roku nás zastihla neplánovaná a nechtěná situace uzavření škol pro prezenční výuku. Věříme, že ve školním roce 2020/2021 nebude průběh výuky přerušen a vzdělávání proběhne v plném rozsahu.

Abychom mohli vyhodnotit uplynulé období a mohli se efektivně připravit na nový školní rok i případné změny ve vyučování (možnou distanční online výuku), prosím Vás o vyplnění následujícího krátkého dotazníku za každé vaše dítě.

Děkuji za spolupráci, Jana Myslivcová


Dotazník


Informace pro rodiče

Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v úterý 1. září v plném rozsahu.

Školní družina bude fungovat od 2. září, provoz nebude omezen, denní režim budeme přizpůsobovat aktuální situaci, budete včas informováni.

Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.

Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách.

Od 1. září 2020 se ve školách nepředpokládá zavedení plošné povinnosti nošení roušky. Přesto musí mít žák u sebe nejméně 1 roušku (školní jídelna, návštěva zdravotnického zařízení…).

Pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy škol bude omezen, pokud potřebujete školu osobně navštívit, je třeba si buď domluvit schůzku předem, nebo se při vstupu do školy domluvit s dozorujícím pracovníkem školy.

Podrobné informace na https://www.msmt.cz/…skol-od-zari


Rodičům prvňáčků

Vyučování v 1. třídě bude zahájeno v úterý 1. září v 8. 00 hod. v jednotlivých třídách v 1. patře ve školní budově v Jelenově ulici, třídy jsou opatřeny seznamy dětí.

Slavnostní uvítání prvňáčků - nejsou obecně zakázána, avšak MŠMT v manuálu pro školy doporučuje, aby u těch aktivit, kde dochází ke koncentraci vyššího počtu lidí, došlo ke zvážení nutnosti pořádat je.

Vzhledem k tomu, že naši prvňáčci a jejich rodiče neměli možnost zúčastnit se zápisu ani setkání budoucích žáků, umožníme rodičům, aby své děti první školní den doprovodili, a to za následujících podmínek:
  • změření teploty
  • dezinfekce rukou při vstupu do školní budovy
  • roušky po celou dobu pobytu ve škole

Stravování ve ŠJ při MŠ Sídliště v roce 2020/2021

Všichni strávníci Základní školy v Jelenově ulici, kteří jsou přihlášeni ke školnímu stravování, mají automaticky přihlášené obědy od 2.9.2020
Pokud bude mít někdo zájem jít na oběd i 1.9.2020, musí si oběd nahlásit.

Výdej obědů 1.9. 2020 bude pro ZŠ od 9:30 do 12:00.

Prodej obědů, nákup a vracení čipů je možné od 27.8.2020 v kanceláři ŠJ při MŠ Sídliště.

O dodržování zvýšených hygienických opatření budou strávníci i jejich dozor ve školní jídelně informováni.


Školní rok 2020/2021

Organizace školního roku 2020/2021

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2020. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.

Jarní prázdniny připadají na 1. 2. - 7. 2. 2021.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021Pátek 2. dubna 2021 je tzv. ostatním svátkem.

Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.


Prázdniny

Všem přejeme hezké prázdniny a na shledanou v září.

Úřední dny ve škole o letních prázdninách - vždy v úterý od 9 do 11 hodin.

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020. 
 


Od července 2019 se naše škola zapojila do projektu Šablony II. pro ZŠ Světlá.

Od června 2019 se naše škola zapojila do projektu Příměstské tábory pro ZŠ Světlá.

Ve školním roce 2019/2020 se naše škola zapojila do projektu O2 Chytrá škola.

Více informací zde.

Od začátku roku se naše škola zapojila do projektu Maják - síť kolegiální podpory"
Více informací zdeOd října 2016 je naše škola zapojena do projektu Šablony pro ZŠ Světlá nad Sázavou
Více informací zde


Naše škola je zapojena do výzvy 56 

 
Více informací zde.

Naše škola je zapojena do projektu Dotkněte se inovací.

logo 

loga

Více informací v odkazu Projekty

                Naše škola je zapojená do výzvy EU peníze školám.
   
 
   Investice do rozvoje vzdělávání