zápis

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 PROBĚHNE BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ VE ŠKOLE

Zápis k základnímu vzdělávání se ve čtvrtek 8. 4. 2021 a v pátek 9. 4. 2021 za přítomnosti dítěte a zákonných zástupců nebude konat!

Rodiče pouze vyplní formuláře, které přikládáme (viz přílohy níže), a doručí je na adresu školy. V případě nejasností je s Vámi vyplníme.

Termín: v období od 1. dubna do 16. dubna 2021

Rodiče předají škole k zápisu následující doklady:

1. Vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání nebo Žádost o odklad školní docházky

2. Vyplněný Zápisní list

3. Vyplněný souhlas se zpracováním osobních údajů

Podáním této žádosti zahajuje ředitel správní řízení, ve kterém rozhodne o přijetí či nepřijetí. Prostřednictvím e-mailu Vám bude přiděleno číslo pro správní jednání.

O výsledku budete neodkladně informováni rovněž e-mailem.

Doklady mohou rodiče doručit jedním z následujících způsobů:

· V obálce osobně do schránky školy na budově ZŠ Komenského

· Poštou na adresu ZŠ Komenského 234, 582 91 Světlá nad Sázavou

· E-mailem s elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) na adresu zskomenskeho@hbnet.cz

· Datovou schránkou: m3smsuh

V případě nejasností kontaktujte ředitelku školy telefonicky na čísle 724 152 642 v pracovní dny v době od 9 do 11 hodin.

· Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015, tedy děti, které do 31. 8. 2021 dosáhnou věku 6 let.

· Předběžně lze zapsat i děti, které se narodily v období od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015.

ŠKOLSKÝ SPÁDOVÝ OBVOD

Školský obvod Základní školy Světlá nad Sázavou, Komenského 234, příspěvková organizace, okres Havlíčkův Brod, IČO: 75017059 tvoří:

ulice: Čapkova od Nádražní po trať, Dolní, Haškova, Horní, Jelenova, Josefodolská, Kolovratova, Komenského po trať, Lánecká po viadukt, Malostranská, Nádražní, náměstí Trčků z Lípy, Na Sídlišti, Nerudova, Nové Město, Poštovní, Pěšinky, Sázavská, Wolkerova, Zámecká

části obce: Benetice, Dolní Březinka, Dolní Dlužiny, Horní Březinka, Horní Dlužiny, Josefodol, Kochánov, Leštinka, Lipnička, Mrzkovice, Opatovice, Radostovice, Závidkovice, Žebrákov