Pedagogicko-psychologická poradna

Nad Tratí 335, Havlíčkův Brod 580 01

Nabízí:

  • diagnostickou činnost pro děti a mládež

  • poradenství pro děti a rodiče

  • terapeutické konzultace, vedení

  • ambulantní péči zvláště v oblasti SVPU

  • systematický program pro děti s poruchami pozornosti (KUPOZ)

  • logopedickou depistáž a vedení

  • zjištění školní zralosti

  • primárně preventivní program pro děti od čtyř do osmi let

  • návštěvy školských zařízení

  • pomoc v oblasti preventivních aktivit

  • poradenství při volbě povolání

  • poradenství a diagnostika v oblasti péče o nadané děti

Objednání:

  • zákonný zástupce dítěte

  • škola po dohodě s rodiči

telefon: 569 422 171, 569 425 954, 722 964 003

e-mail: ppp@hbnet.cz