kyberšikana

Co je to kyberšikana? Jedná se o zneužití ICT (informačních komunikačních technologií), především mobilních telefonů a internetu. Je to nová forma šikany.

Kyberšikana a tradiční šikana mají jednu věc společnou - cílem obou je někomu ublížit. Někdy se jejich projevy prolínají, například nahrávání fyzického týrání spolužáka.

Tak, jako se liší virtuání svět od světa reálného, tak se liší kyberšikana od tradiční šikany. Ve virtuálním světě mohou být lidé anonymní a mohou komunikovat, aniž by byli fyzicky přítomni. Útočníci většinou vystupují pod přezdívkami, používají pro oběť neznámou emailovou adresu nebo telefonní číslo. Oběť má pramalou šanci zjistit, kdo na ni útočí. Dnešní technologie sice umožňují vystopovat zdánlivě nezjistitelného agresora, ale bohužel český právní systém mnohé z projevů kyberšikany nijak neřeší a oběť tedy nemůže vždy počítat se zásahem policie.

Původcem kyberšikany může být každý, kdo má potřebné znalosti o ICT, tedy i fyzicky slabý jedinec. Výzkumy ukazují, že útočníci tráví většinu času na internetu (bez dohledu rodičů) a jsou jimi častěji chlapci než dívky. Zároveň bývají také často původci tradiční šikany.

A kdo se nejčastěji stává jejich obětí? Jde většinou o děti, které jsou na mobilním telefonu nebo internetu závislé. Sociální kontakty navazují především ve virtuálním světě, ve skutečném světě příliš kamarádů nemají. Často jsou uživateli internetových sítí, jako např. Facebook, MySpace nebo Libimseti. Útočníci zde mohou udávat falešný věk, pohlaví, povolání apod, a tak záměrně manipulovat se svou obětí. Ve virtuálním světě se někteří lidé chovají méně opatrně, snáze komunikují a mnohem více se svěřují.

Celkový dopad na oběť může zhoršit ještě fakt, že kyberšikana má také četné publikum. Všechny záznamy, zprávy, nahrávky se totiž dají velmi jednoduše rozesílat dál. Útočník tedy nemusí oběť napadat opakovaně, stačí, když danou nahrávku publikuje na internetu a o její rozesílání se postarají jiní.

Kyberšikana je spíše spojená s psychickým týráním a tudíž hůře rozpoznatelná (na rozdíl od modřin po tradiční šikaně). Oběti jsou často uzavřené do sebe a s okolím nekomunikují. Bohužel někteří svou situaci nezvládnou, a proto jsou známé případy kyberšikany, které skončily smrtí.

Více o těchto případech:

http://bystron.blog.idnes.cz/c/64160/Kybersikana-zabiji.html

zpět výchovný poradce