Bezpečné používání internetu

Nejčastější jevy a podvody, se kterými se mohou vaše děti na internetu setkat:

Cyberstalking

Znamená využívání informací a komunikačních technologií, obzvláště internetu, k obtěžování jednotlivců, skupin osob nebo organizací.

Flaming

Nepřátelské a urážlivé chování uživatelů internetu. Obvykle k němu dochází na diskusních stránkách, internetovém chatu nebo dokonce při výměně e-mailových zpráv.

Sexting

Sexting je složenina dvou anglických slov – „sex“ a „texting“. Texting tu charakterizuje posílání textů a obrázků prostřednictvím mobilního telefonu.

Porušování autorských práv

Neoprávněný zásah do zákonem chráněných práv k autorskému dílu nebo obdobným právům.

Šíření ideologie a materiálů se závadným obsahem

• dětská pornografie

• extremizmus

Spaming

Spam je nevyžádané, masově šířené sdělení (nejčastěji reklamní) na internetu.

Kyberšikana

Pojem kyberšikana (někdy se používají i cizí výrazy kyber-mobbing, e-mobbing apod.) představuje úmyslné urážky, vyhrožování, zesměšňování nebo obtěžování druhých prostřednictvím moderních komunikačních prostředků většinou v delším časovém období.

Kyberšikana se odehrává na internetu (např. prostřednictvím e-mailů, chatovacích aplikací jako je ICQ, v sociálních sítích, na videích umístěných na internetových portálech) nebo prostřednictvím mobilního telefonu (např. SMS zprávami nebo nepříjemnými telefonáty).

Pachatel často jedná anonymně, takže oběť netuší, od koho útoky pochází. více

Pravidla pro bezpečné používání internetu:

Pro rodiče dětí

Stanovte pravidla používání internetu

Nastavte dobře počítač

Mluvte o nebezpečích internetu

Braňte se před spamy a vyskakujícími reklamními okny

Zajistěte bezpečnost při používání chatu, ICQ aj.

Ověřujte důvěryhodnost zdrojů

Pozor na závislost na internetu a počítačových hrách

Hlaste internetový obsah, který se vám jeví jako nezákonný

Nezapomeňte na autorský zákon

S osobními informacemi zacházejte obezřetně!

Chraňte své soukromí, neuvádějte nikde své osobní údaje!

Pro mladé surfaře:

Nikdy se sám nescházej s lidmi, které jsi poznal při chatování nebo v sociální síti a nikdy předtím jsi je neviděl!

Chovej se na internetu fér

Neuváděj zbytečně své osobní údaje (jméno, adresu, telefonní číslo, fotografie nebo hesla)

Nedůvěřuj všem informacím na internetu

Lákavé internetové nabídky, které se tváří, že jsou úplně zadarmo, mohou ve skutečnosti stát hodně peněz

Nikdy neotvírej emaily a přílohy, když nevíš od koho jsou nebo co v nich je

Pozor na stahování hudby nebo filmů zadarmo

Pokud tedy chceš na svém profilu v sociální síti nebo třeba na YouTube zveřejnit fotky nebo videa, kde jsou i jiní lidé, nejdříve se jich zeptej

Když ti při surfování na internetu připadá něco divné, kontaktuj horkou linku www.horkalinka.cz

Kam se obrátit, pokud zjistíte nezákonný obsah nebo aktivity na internetu, např. na Facebooku? Na Národní centrum bezpečnějšího internetu (Saferinternet.cz):

Prostřednictvím e-mailu horké linky: ohlaste@horkalinka.cz

Prostřednictvím webové stránky horké linky: http://ohlaste.horkalinka.cz/

Prostřednictvím e-mailu webu pomoconline.cz: pomoc@pomoconline.cz.cz