výchovný poradce

Výchovná poradkyně Základní škola pro život Světlá nad Sázavou, Komenského 234

Mgr. Hana Kubínová

Kontakty:

telefon: 569 452 769

email: hkubinova@zskomenskehosns.cz

Konzultační hodiny:

Středa: 12.00 - 15.00

Čtvrtek: 14.00 - 15.00

(ve školním roce 2021-2022 pouze po telefonické domluvě)

Úloha výchovného poradce:

- poradenství při výběru vhodné střední školy (volbě povolání), pomoc při vyplňování přihlášek

- poradenství při řešení problémů žáků (školní neúspěchy, kázeňské problémy, konfliktní situace)

- drogová prevence

- péče o žáky s podpůrnými opatřeními

- práce s mimořádně nadanými žáky

- zajištění spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně vzdělávacím centrem a s jinými orgány státní správy (zejména s orgány péče o dítě)

- poradenství v obtížných životních situacích žáků

- spolupráce se školním psychologem, zajištění konzultací

Důležitá poradenská pracoviště:


Pedagogicko-psychologická poradna provozuje diagnostickou a terapeutickou činnost pro děti a mládež, poradenství pro děti a rodiče a logopedii.

Adresa: Nad Tratí 335, Havlíčkův Brod, 580 01

Telefon: 569 422 171 nebo 569 425 954

Web: ppphb.hbnet.cz

Email: ppp@hbnet.cz

Speciálně pedagogické centrum Havlíčkův Brod je školské poradenské zařízení pro děti a žáky se zdravotním postižením či zdravotním znevýhodněním.

Adresa: Svatovojtěšská 58, Havlíčkův Brod, 580 01 (2.patro)

Telefon/fax: 569428925, 734696157

E-mail: spc.hb@email.cz

Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava

Speciálně pedagogické centrum Jihlava poskytuje péči dětem se zrakovým, mentálním, tělesným, sluchovým a řečovým postižením, dětem s více vadami a dětem s poruchami autistického spektra. Je nedílnou součástí mateřské školy.

Adresa: Demlova 28, Jihlava, 586 01

Web: http://www.msdemlova.cz

E-mail: spc.jihlava@centrum.cz

Je vhodné konzultovat návštěvu PPP i SPC s třídním učitelem, případně výchovným poradcem.

odkaz: specifické vývojové poruchy učení

odkaz: 9. třída a přijímací zkoušky

odkaz: kyberšikana

odkaz: bezpečné používání internetu

odkaz: Minimální preventivní program 2015-2016

odkaz: Minimální preventivní program 2016-2017

odkaz: Minimální preventivní program 2017 - 2018

odkaz: Minimální preventivní program 2018 - 2019

odkaz: Minimální preventivní program 2019 - 2020

odkaz: Minimální preventivní program 2020 - 2021

odkaz: Minimální preventivní program 2021 - 2022