předměty

Učitelé a vyučované předměty:

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Český jazyk:

  • Prášek Jan

  • Myslivcová Jana

  • Pejchalová Eva

  • Kubínová Hana

  • Říhová Lenka

Anglický jazyk:

  • Mužíková Jaroslava

  • Křivská Hana

  • Kasalová Hana

  • Koubská Soňa

Ruský jazyk:

  • Mužíková Jaroslava

Německý jazyk:

  • Dvořáková Jiřina

  • Kubínová Hana


MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Matematika:

  • Havlová Veronika

  • Mindlová Iveta


INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Informatika:

  • Čihák Petr

  • Mindlová Iveta

  • Prášek Jan


ČLOVĚK A SPOLEČNOST

Dějepis:

  • Zajícová Hana

  • Prášek Jan

  • Myslivcová Jana

Výchova k občanství:

  • Kubínová Hana

  • Mužíková Jaroslava

  • Havlová Veronika

  • Říhová Lenka


ČLOVĚK A PŘÍRODA:

Fyzika:

  • Frančeová Milena

  • Mráček Jiří

  • Havlová Veronika

Chemie:

  • Dvořáková Jiřina

  • Chladová Jana

  • Mindlová Iveta

Přírodopis:

  • Čihák Petr

  • Chladová Jana

  • Kasalová Hana

Zeměpis:

  • Čihák Petr

  • Zajícová Hana


UMĚNÍ A KULTURA

Hudební výchova:

  • Pejchalová Eva

  • Prášek Jan

Výtvarná výchova:

  • Zajícová Hana


ČLOVĚK A ZDRAVÍ

Výchova ke zdraví:

  • Havlová Veronika

  • Kubínová Hana

Tělesná výchova:

  • Čihák Petr

  • Mikešová Soňa


ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Pracovní výchova:

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Jevištní průprava:

  • Prášek Jan

Sborový zpěv:

  • Eva Pejchalová

Sportovní hry:

  • Čihák Petr

Pohybové hry:

  • Kubínová Hana

Chemie na každém kroku:

  • Dvořáková Jiřina

Přírodovědná praktika:

  • Chladová Jana