učitelé

Abecední seznam pedagogů a zaměstnanců školy:

Čihák Petr

třídní učitel 6.a

petr.cihak@zskomenskehosns.cz


Dušková Eva

třídní učitelka 1.a

evaduskova@zskomenskehosns.cz

Dvořáková Jiřina

učitelka

jirinadvorakova@zskomenskehosns.cz

Frančeová Milena

učitelka

franceova@zskomenskehosns.cz

Havlová Veronika

třídní učitelka 8.a

veronika.havlova@zskomenskehosns.cz

Charvátová Iveta

třídní učitelka 2.a

iveta.charvatova@zskomenskehosns.cz

Chladová Jana

učitelka

chlaja@zskomenskehosns.cz


Kasalová Hana

třídní učitelka 9.a

hana.kasalova@zskomenskehosns.cz

Koubská Soňa

třídní učitelka I.S

sona.koubska@zskomenskehosns.cz

Krupičková Jana

třídní učitelka 3.tř.

jkrupickova@zskomenskehosns.cz

Kubínová Hana

výchovný poradce

hkubinova@zskomenskehosns.cz

Kuklíková Lenka

třídní učitelka 5. třídy

lenka.kuklikova@zskomenskehosns.cz


Mikešová Soňa

učitelka

lesiso@zskomenskehosns.cz

Mindlová Iveta

třídní učitelka 9.b

mindlovai@zskomenskehosns.cz

Mráček Jiří

učitel

jiri.mracek@zskomenskehosns.cz


Mužíková Jaroslava

učitelka

jmuzikova@zskomenskehosns.cz


Vychovatelky

Švandová Milada

administrativní pracovnice, vychovatelka ŠK

milada.svandova@zskomenskehosns.cz


Janů Ilona

vychovatelka ŠD

ilonajanu@zskomenskehosns.cz

Asistentky pedagoga:

Benešová Alena

Coufalová Monika

Čapková Michaela

Fikarová Petra

Janotová Lenka

Jiráková Monika

Kovandová Ivana

Rezková Jana

Rýdlová Lenka

Slabá Simona

Vavrdová Eva

Zlatová Martina

Správní zaměstnanci

Poledne Zdeněk

školník

Abrhámová Lucie

Křikavová Marie

Nováková Jana

Myslivcová Jana

ředitelka školy

zskomenskeho@hbnet.cz

Nejedlá Jitka

učitelka

jnejedla@zskomenskehosns.cz


Pejchalová Eva

učitelka

vedoucí folklórního souboru Škubánek

pejchalovae@zskomenskehosns.cz


Prášek Jan

třídní učitel 6.b

prajan@zskomenskehosns.cz

Prášková Markéta

třídní učitelka 2.b

marketa.praskova@zskomenskehosns.cz


Roučková Kristýna

učitelka

kristyna.rouckova@zskomenskehosns.cz


Říhová Denisa

třídní učitelka 4.b

denisa.rihova@zskomenskehosns.cz


Říhová Lenka

třídní učitelka 8.b

lenka.rihova@zskomenskehosns.cz


Štercová Hana

třídní učitelka 1.b

stercovah@zskomenskehosns.cz

Včelová Lenka

zástupkyně ředitelky

lenkavcelova@zskomenskehosns.cz

Zajícová Hana

třídní učitelka 7.tř.

zajicovah@zskomenskehosns.cz

Zikmundová Jana

třídní učitelka 4.a

jzikmundova@zskomenskehosns.cz