II.A

Třídní učitel: Eva Dušková
Spadá pod: První stupeň

Vítám všechny své žáky a jejich rodiče v novém školním roce. Sejdeme se 1. 9. 2022 v naší druhé třídě a konec vyučování bude v 8:45 hod. 

Ostatní informace budou uvedeny v e-třídnici.

Těším se na vás.

Třídní učitelka Eva Dušková

Informace pro rodiče

Vánoční zpívání s kytarami.Výroba vánoční keramiky s paní Kočí.
Práce s přírodninami 14. 10. Přírodovědná vycházka 6. 10. 2022Prohlídka světelského kostela 29. 9. 2022