školní parlament

Školní rok 2021- 2022

- bude zasedat každé 3. úterý v měsíci o velké přestávce

Členové: Martina Kahounová (6.a)

Radka Kubelková (6.a)

Barbora Sekotová (6.b)

Petr Kubíček (6.b)

Jakub Růžička (I.S)

Michal Janák ( I.S)

Tereza Doležalová (7.)

Pavla Strašíková (7.)

Michal Baloun (8.a)

Vít Koudela (8.a)

Ondřej Dibelka (8.b)

Adam Kohout (8.b)

Stanislav Mühlfait (9.a)

Magdaléna Straková (9.a)

Adéla Prokopová (9.b)

Kristýna Jiříková (9.b)

  1. Zasedání- 24.9.2021

  • školní akce-návrhy, připomínky

  1. Zasedání - 19.10.2021

  • Projekt-Halloween (dílny, masky, zdobení tříd),

- drakiáda

  • Plán- exkurzí, výletů

  • Návrhy a náměty- automat na pití, rychlejší internetové připojení, spaní ve škole,

  • Větší zapojení žáků do hodin HV,VV( náměty, hraní na nástroje….)

3.Zasedání- 23.11.2021

projednány vánoční dílny, film, besídky

4.zasedání-27.1.2022

  • školní akce- bruslení, lyžování, karneval

  • plán na úpravu prostor pro děti-klub- návrhy na vylepšení ( stěna na lezení, nové hry, houpací sítě...)

5.zasedání-25.2.2022

  • školní akce- velikonoční dílny, čistá Sázava , rozloučení 9.tříd- ples...

Školní rok 2020 - 2021

- bude zasedat každé 1. úterý v měsíci o velké přestávce (vzhledem k mimořádným opatřením prozatím ne)

Členové:

Lucie Říhová (7.a)

Vít Koudela (7.a)

Lukáš Mašín (7.a)

Ondřej Dibelka (7.b)

Hynek Nedvěd (7.b)

Adam Kohout (7.b)

Stanislav Mühlfait (8.a)

Magdaléna Straková (8.a)

Jan Vlček (9.a)

Kristýna Vosyková (9. a)

Ondřej Švanda (9.b)

Dominik Macela (9.b)

Jakub Růžička (I.S)

Tereza Pánková (I.S)

Školní rok 2019 - 2020

Členové:

Lucie Říhová (6.a)

Vít Koudela (6.a)

Lukáš Mašín (6.a)

Ondřej Dibelka (6.b)

Hynek Nedvěd (6.b)

Adam Kohout (6.b)

Stanislav Mühlfait (7.třída)

Magdaléna Straková (7.třída)

Jan Vlček (8.a)

Kristýna Vosyková (8. a)

Ondřej Švanda (8.b)

Dominik Macela (8.b)

Anežka Vykusová (9. a)

Adam Cimrman (9. a)

Tereza Dibelková (9.a)

Veronika Milfaitová (9.a)

Nela Machalová (9.a)

Radka Zikmundová (9.b)

Klára Šimanovská (9.b)

Jakub Růžička (1.spec)

Tereza Pánková (1.spec)

1.schůze- 26.9.2019

2.schůze - 24.10.2019

Členové parlamentu přišli s myšlenkou Halloweenská noc. Celá škola se zapojí do tohoto tématu. Ve čtvrtek 31.10. bude připraven večerní program (vytvoří parlament- dlábání dýní, soutěže,stezka odvahy),v pátek 1.11. Halloween ve třídách, projektový den.

Školní rok 2018 - 2019

Členové:

Natálie Vaňková (6. třída)

Kristýna Vosyková (6. třída)

Marie Zadinová (6. třída)

Aněžka Vykusová (7. a)

Adam Cimrman (7. a)

V červnu 2019 jsme opět věnovali nasbíraná víčka nemocné Patričce z Pohořelic. Celkem se jednalo cca o 15 pytlů. Děkujeme všem za pomoc. Ve sběru víček i nadále pokračujeme.

Školní rok 2017 - 2018

Členové:

Natálie Vaňková (6. třída)

Kristýna Vosyková (6. třída)

Marie Zadinová (6. třída)

Aněžka Vykusová (7. a)

Adam Cimrman (7. a)

Libor Muhlfait (8. a)

Vít Malimánek (8. b)

Jakub Vorel (8. b)

Viktorie Tošková (9. třída)

Aneta Vosyková (9. třída)

Adriana Pajerová (9. třída)

Rozalie Stejkozová (9. třída)

Adéla Beranová (9. třída)

V listopadu jsme všechna nasbíraná víčka věnovali nemocné Patričce z Pohořelic. Děkujeme všem za pomoc. Ve sběru víček samozřejmě nadále pokračujeme.

Dne 20. 12. 2017 se na 2. stupni opět uskuteční projekt Rozvrh naruby, který pořádá školní parlament.

Členové parlamentu přišli s myšlenkou adopce zvířete v ZOO. Zatím je tento projekt ve fázi shánění informací. Pokud se adopce uskuteční, určitě Vás budeme informovat.

Školní rok 2016 - 2017

Členové:

Anežka Vykusová (6. a)

Adam Cimrman (6. a)

Libor Muhlfait (7.a)

Vít Malimánek (7.b)

Jakub Vorel (7.b)

Viktorie Tošková (8. třída)

Aneta Vosyková (8. třída)

Adriana Pajerová (8. třída)

Rozalie Stejkozová (8. třída)

Adéla Beranová (8. třída)

Petr Proněk (9. třída)

Daniel Janák (9. třída)

SBÍRÁME VÍČKA!!!!!!!!!!! Pokud znáte někoho, komu bychom mohli pomoci sběrem víček a následně finanční podporou, předejte informaci členům parlamentu. Děkujeme.

V lednu 2017 proběhla pod vedením školního parlamentu soutěž o nejlepší sněhovou stavbu. Během jediného dopoledne vyrostlo v zámeckém parku několik zajímavých sněhových sousoší. Všem umělcům děkujeme.

Parlament připravuje na středu 21. 12. 2016 ROZVRH NARUBY. Kdo má zajímavé nápady, může se o ně s námi podělit. Děkujeme.

Školní rok 2015 - 2016

Předseda: Lukáš Beránek (9. a)

Zástupce: Daniel Bačkovský (9. b)

Členové:

Libor Muhlfait (6.a)

Vít Malimánek (6.b)

Jakub Vorel (6.b)

Viktorie Tošková (7. třída)

Aneta Vosyková (7. třída)

Petr Proněk (8. třída)

Daniel Janák (8. třída) .

Cimrmanová Anežka (9.a)

Pejcharová Anna (9.b)

V dubnu 2016 byly za přispění členů školního parlamentu na zahradě školy zasazeny tři ovocné stromy. Žáci druhého stupně prostřednictvím ankety sami zvolili, jaké stromy chtějí. Vybraly třešeň, jabloň a švestku.

V únoru 2016 jsme zakoupili 1 ar pralesa na Sumatře. Na částku 1000 Kč se složili sami žáci školy. Tato suma bude použita spolkem Prales dětem na záchranu deštných pralesů, kterou zajišťují v rámci projektu Green life.

Sběr víček pro Vanesku bude ukončen 23. října 2015, avšak ve sběru budeme pokračovat. Dětí, které potřebují pomoci, je stále mnoho.

Noste příspěvky pro nové číslo školního časopisu.

Školní rok 2014 - 2015

Předseda: Lukáš Beránek (8. a)

Zástupce: Daniel Bačkovský (8. b)

Členové: Michal Čapek (6. třída)

Aneta Vosyková (6. třída)

Daniel Janák (7. třída) .

Cimrmanová Anežka (8.a)

Pejcharová Anna (8.b)

Kukeňová Kristýna (9.a)

Pleslová Tereza (9.a)

Rappová Markéta (9 b)

Šebestová Anežka (9.b)

Stanovy školního parlamentu - viz příloha.

1. schůzka - září 2014 – přivítání žáků šesté třídy (Aneta Vosyková, Michal Čapek), projednávání sběru víček pro Vanesku (domluveno, že se ve sběru bude pokračovat do jara 2015), rozdělena témata a články pro další číslo školního časopisu (vyjde v říjnu 2014)

Ve středu 17. 12. 2014 se na zimním stadionu v Pěšinkách uskuteční již II. ročník Zimní olympiády, kterou organizuje náš Školní parlament. O výsledcích Vás budeme informovat na našich webových stránkách.

Nadále noste víčka pro nemocnou Vanesku, akce probíhá až do jara 2016. Děkujeme!!!