první stupeň

VPRAVO MŮŽETE POKRAČOVAT K INFORMACÍM Z JEDNOTLIVÝCH TŘÍD

Organizace dne na prvním stupni ZŠ Komenského.

Vyučovací hodiny Přestávky

https://etk.just4web.cz/zskomenskehosns/


Pozor! Z hygienických důvodů zákonní zástupci nebudou vstupovat do budovy školy ani školní jídelny bez předchozí domluvy!

Žáci budou přicházet do školy v 7,45 hod a po přezutí půjdou rovnou do třídy. Dojíždějící počkají v šatně do 7,45 hod, pak půjdou rovněž do třídy.