historie školy

První stupeň školy je umístěn v budově v Jelenově ulici, škola zde sídlí nepřetržitě od r. 1879. Budova druhého stupně v Komenského ulici byla otevřena v r. 1901, kdy v ní byla umístěna měšťanská škola chlapecká. V r. 1907 byla do budovy umístěna také měšťanská škola dívčí. Budově bylo r. 1908 přistavěno 2. podlaží, dále byla rozsáhle rekonstruována v letech 1969-1973. Pro výuku bylo využíváno náhradních prostor, např. v Pěšinkách.

V roce 1996 bylo třeba získat další prostory, proto došlo k adaptování zrušeného oddělení Mateřské školy Na Sídlišti, kde jsou od té doby umístěny dvě první třídy, zároveň v týchž prostorách funguje školní družina a první stupeň zde využívá i školní jídelnu. Škola je průběžně modernizována, došlo k rekonstrukci hygienického zázemí obou historických budov, byly vytvořeny odborné učebny. V roce 2001 nevyhovující hřiště v Komenského ulici nahradil víceúčelový sportovní areál s umělými povrchy.