Úřední hodiny o hlavních prázdninách

- každé úterý od 9 do 11 hodin

Hra Záhada Moravcova kufru se otevírá všem

Po soutěžním období přichází chvíle, kdy chceme vám všem nabídnout možnost absolvovat hru, která v sobě kombinuje prvky putování po zajímavých místech našeho města a jeho okolí, luštění šifer i závěrečné otvírání trezoru s pokladem. Základem hry je webová stránka, která vás bude provázet celým příběhem.

Pokud máte zájem zapojit se do hry Záhada Moravcova kufru, pošlete mail na tuto adresu: moraveckufr@seznam.cz, do předmětu zprávy napište pouze jméno vašeho týmu. Obratem dostanete přístupové údaje pro spuštění hry. Veškeré podstatné informace jsou uvedeny přímo ve hře – doporučujeme poctivě přečíst instrukce!

Je důležité připomenout, že hra vám určitě zabere více jak jedno odpoledne. Na webových stránkách školy bude vyvěšena tabulka, ve které si budete moci po ukončení hry prohlédnout, na jakém průběžném místě jste se umístili. Časomíra se spouští s odesláním výše zmíněného mailu.

Hodně štěstí!

Vyhlášení vítězů únikové hry

Soutěžní část hry Záhada Moravcova kufru je u konce. Minulý čtvrtek proběhlo slavnostní vyhlášení, kterého se zúčastnil i Milan Hart, kterému vděčíme za hodnotné ceny pro nejlepší týmy. Celkovými vítězi se stali Chlupatí knedlíci ve složení Helena Sklenářová, Zuzana Papežová, Jan Vávra, Vítek Koukal a Lukáš Folkman. Gratulujeme!

Organizace vzdělávání od 17. 5. 2021

1. stupeň (Jelenova):

všechny třídy se vzdělávají ve škole

    • testování pouze v pondělí

2. stupeň (Komenského):

VI., VII. A, VII. B: vzdělávání ve škole

  • testování v pondělí a ve čtvrtek

VIII.A, VIII.B, IX.A, IX.B: distanční vzdělávání

I. S: chodí denně: vzdělávání ve škole

  • testování pouze v pondělí

Organizace vzdělávání od 10. 5.2021

1. stupeň (Jelenova):

1. skupina (týden od 10. 5.) I. B, II. B, III. B, IV.

2. skupina (týden od 17. 5.): I. A, II. A, III. A, V.

V týdnech, kdy žáci školu nenavštěvují, probíhá distanční vzdělávání.

2. stupeň (Komenského):

1. skupina (týden od 10. 5.) VIII. A, VIII. B, IX. A, IX. B

2. skupina (týden od 17. 5.) VI., VII. A, VII. B

I. S: chodí denně

V týdnech, kdy žáci školu nenavštěvují, probíhá distanční vzdělávání

Organizace vzdělávání od 12. 4. 2021

1. stupeň (Jelenova):

1. skupina (týden od 12. 4.): I.B, II.B, III.B, IV.

2. skupina (týden od 19. 4.): I.A, II.A, III.A, V.

V týdnech, kdy žáci školu nenavštěvují, probíhá distanční vzdělávání.

2. stupeň (Komenského):

I.S: chodí denně

Péče o děti rodičů vybraných profesí

Dnem 11. 4. 2021 končí poskytování nezbytné péče o děti ve věku od 2 do 10 let.

Od 12. 4. 2021 bude žákům 1. stupně, jejichž rodiče pracují ve vybraných profesích krizové infrastruktury, umožněna osobní přítomnost na vzdělávání ve škole, ve které jsou zapsány ke vzdělávání. Rodiče žáků naší školy oznámí zájem o docházku třídním učitelům.

Informace k rotačnímu stravování (MŠ Na Sídlišti)

1. Žáci na prezenční výuce jsou přihlášeni ke stravování automaticky (dle týdenního rozpisu školy), při nepřítomnosti je nutné odhlášení stravy zákonným zástupcem

2. Dospělí strávníci - prosím nahlásit obědy individuálně

3. Děti z původní skupiny „Záchranné složky“, kterým je umožněna přítomnost ve škole i během rotační výuky, musí zákonní zástupci přihlásit ke stravování na tel 777 550 783

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

PROBĚHNE BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ VE ŠKOLE

Zápis k základnímu vzdělávání se ve čtvrtek 8. 4. 2021 a v pátek 9. 4. 2021 za přítomností dítěte a zákonných zástupců nebude konat!

Rodiče pouze vyplní formuláře, které přikládáme, nebo si je můžete vytisknout sami (viz přílohy v záložce zápis) a doručit je na adresu školy, v případě nejasností je s Vámi vyplníme.

v období od 1. dubna do 16. dubna 2021

Rodiče předají škole k zápisu následující doklady:

1. Vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (formulář zde) nebo Žádost o odklad školní docházky (formulář zde)

2. Vyplněný Zápisní list (formulář zde)

3. Vyplněný souhlas se zpracováním osobních údajů (formulář zde)

Podáním této žádosti zahajuje ředitel správní řízení, ve kterém rozhodne o přijetí či nepřijetí. Prostřednictvím e-mailu Vám bude přiděleno číslo pro správní jednání.

O výsledku budete neodkladně informováni rovněž e-mailem.

Doklady mohou rodiče doručit jedním z následujících způsobů:

· V obálce osobně do schránky školy na budově ZŠ Komenského

· Poštou na adresu ZŠ Komenského 234, 582 91 Světlá nad Sázavou

· E-mailem s elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) na adresu zskomenskeho@hbnet.cz

· Datovou schránkou: m3smsuh

V případě nejasností kontaktujte ředitelku školy telefonicky na čísle 724 152 642 v pracovní dny v době od 9 do 11 hodin.

KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO 1. TŘÍDY

1. přednostně se přijímá dítě s trvalým pobytem ve spádovém obvodu ZŠ

2. dítě, jehož sourozenec je již žákem ZŠ

3. dítě s trvalým pobytem ve spádovém obvodu jiné ZŠ, která je zřizovaná městem Světlá nad Sázavou

4. dítě s trvalým pobytem mimo území města Světlá nad Sázavou

5. V případě omezeného počtu volných míst se v rámci jednotlivých kritérií 2, 3 a 4 rozhoduje o doplnění žáků prvního ročníku losem. Losování bude provedeno za účasti zástupce zřizovatele. O výsledku losování bude proveden zápis.

Ve školním roce 2021/22 budou otevřeny maximálně 2 první třídy. Na nové žáky se moc těšíme. Po ukončení mimořádných opatření škola uspořádá setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy.

Více na www. zskomenskehosns.cz

ŠKOLSKÝ OBVOD

Školský obvod Základní školy Světlá nad Sázavou, Komenského 234, příspěvková organizace, okres Havlíčkův Brod, IČO: 75017059 tvoří:

ulice: Čapkova od Nádražní po trať, Dolní, Haškova, Horní, Jelenova, Josefodolská, Kolovratova, Komenského po trať, Lánecká po viadukt, Malostranská, Nádražní, náměstí Trčků z Lípy, Na Sídlišti, Nerudova, Nové Město, Poštovní, Pěšinky, Sázavská, Wolkerova, Zámecká

části obce: Benetice, Dolní Březinka, Dolní Dlužiny, Horní Březinka, Horní Dlužiny, Josefodol, Kochánov, Leštinka, Lipnička, Mrzkovice, Opatovice, Radostovice, Závidkovice, Žebrákov

Péče o děti rodičů vybraných profesí

Péče o děti rodičů vybraných profesí se prodlužuje na dobu od 27.2. do 21.3. 2021.

Pro další info klikněte zde.

Provoz školy od 1. 3. do 21. 3.

Od 1.3. do 21.3. 2021 je ve škole zakázána osobní přítomnost žáků 1. a 2. tříd a tříd zřízených podle §16 školského zákona.

Péče o děti rodičů vybraných profesí

Péče o děti rodičů vybraných profesí se prodlužuje na dobu od 23. 1. do 14. 2. 2021.

Škola znovu poskytuje péči o děti rodičů vybraných profesí

Od 4. do 10. ledna 2021

Péče bude poskytovaná od 7. 00 hod. do 16. 00 hod., ve školní budově v Jelenově ulici.

Úplata se v tomto případě nehradí, a to ani za stravování. Obědy budou zajištěny v MŠ Na Sídlišti.

Přihlášení dítěte je třeba nejméně jeden den předem.

Rozvrh - online hodiny

Obědy pro 2.stupeň s platností od 30. 11.

Děti, které platí z účtu inkasem, jsou přihlášeny automaticky. Děti, které platí hotově, jsou přihlášené z přeplatků z října, a to do výše kreditu.

Případné změny a odhlášení obědů je třeba nahlásit ve ŠJ.

Karanténní opatření

1. V případě kontaktu dítěte s nakaženým je nařízeno dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví dítě TESTOVAT.

Test se provádí ideálně 5.-7. den od kontaktu.

Karanténa se počítá ode dne posledního kontaktu 10 dní. V případě netestování je karanténa 14 dní.

Karanténa = zůstat doma.

2. Sourozenec dítěte v karanténě automaticky v karanténě není a může chodit do kolektivu. (Předpokládá se, že bylo postupováno podle bodu 1 = dítě v kontaktu s nakaženým bylo testováno).

3. V případě, že testované dítě v karanténě je pozitivní, sourozenci v jedné domácnosti jsou samozřejmě nyní také v karanténě a postup je opět viz bod 1.

4. Dítě s pozitivním výsledkem na koronavirus zůstává v izolaci 10 dní od testu.

Do kolektivu může jít dítě zpět samozřejmě jen bez příznaků nemoci.

Provoz školy od 30. 11.

1. stupeň ZŠ:

Prezenční výuka pro všechny ročníky.

Školní družina: skupiny jednoho ročníku, denně do 16.30

2. stupeň ZŠ:

Prezenční výuka 9. ročníků ZŠ a speciální třídy, pro ostatní ročníky rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech).

Každý týden chodí: 9.a, 9.b, I.S

Liché týdny od 30. 11. – do školy chodí 6., 8.a,, 8.b

Sudé týdny od 7. 12. – do školy chodí 7.a, 7.b

Upravené rozvrhy pro 2. stupeň budou zveřejněny v e-třídnici.


Provoz školy od 18. 11. 2020

- 1. a 2. ročníky a třída I. S – návrat do školy k prezenční docházce

- družina pro žáky 1. a 2. ročníků (skupina jedné třídy), denně do 16.30

- školní stravování – přihlášeny všechny děti z 1. a 2. třídy, rodiče odhlásí, pokud se dítě nebude stravovat

- ostatní třídy pokračují v distanční výuce

Nová záložka Distanční výuka

V levém menu přibyla pod složkou ŽÁCI nová záložka s názvem DISTANČNÍ VÝUKA. Zde máte k dispozici drobné návody, jejichž vznik jste si v uplynulých týdnech přáli.

Dočasné uzavření škol

Usnesením vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření se od středy 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.


Stravování v době distančního vzdělávání

- Středa 14. 10. – nebude z důvodů změny organizace poskytováno školní stravování, obědy jsou automaticky odhlášeny

- Od 15. 10. - pokud bude žák mít zájem odebírat obědy i během distančního studia, je třeba obědy ve školní jídelně znovu přihlásit, a to nejpozději do 12 hod. předchozí den.

Přihlašování obědů:

Jídelna ZŠ Lánecká: 569 430 622, popř. u vedoucí školní jídelny p. Hartové 723 443 698

Obědy budou vydávány do nádob přinesených z domova od 13. 30 hod. v zadním přístupu do jídelny (rampa)

Jídelna MŠ Na Sídlišti: 569 452 344, popř. u vedoucí jídelny p. Němcové 777 550 783

Obědy budou vydávané do nádob přinesených z domova z výdejního okénka v době obědů, omezení času může být upřesněno

Péče o děti rodičů vybraných profesí

Péče o děti rodičů vybraných profesí

Škola zajišťuje od 15. 10. 2020 do odvolání péči pro zaměstnance krizové infrastruktury. Pro přihlašování k péči je třeba vyplnit jednoduchou přihlášku o poskytování péče (příloha).

Tuto přihlášku potvrzenou zaměstnavatelem do školy doručí buď zaměstnavatel, nebo rodič. Je možné použít schránku na budově v Komenského ulici, popř. oskenovanou zaslat na e-mail zskomenskehosns.cz, originál následně předat při nástupu dítěte pedagogickým pracovníkům. Přihlášku je třeba doručit vždy nejméně den dopředu.

Nezbytná péči se týká žáků ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, příslušníky ozbrojených sil nebo pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

Péče bude poskytovaná od 7. 00 hod. do 16. 00 hod., může být podle podmínek školy a potřeb rodičů upravena.

Úplata se v tomto případě nehradí, a to ani za stravování. Obědy budou zajištěny v MŠ Na Sídlišti.

Provoz školy od 12. října 2020

Od pondělí 12. 10. 2020 do 25. 10. se krizovým opatřením vlády na území celé ČR omezuje provoz 2. stupně ZŠ, ve škole se budou střídat jednotlivé třídy, tzn.:

12. – 16. 10. se podle současného rozvrhu bude vyučovat v 6. a 7. ročníku, 8. a 9. ročník bude mít distanční výuku.

19. – 23. 10. se podle současného rozvrhu bude vyučovat v 8. a 9. ročníku, 6. a 7. ročník bude mít distanční výuku.

Tato pravidla pro 2. stupeň ZŠ se netýkají třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona (speciální třída), žáci se budou učit denně bez omezení.

Třídy, které se osobně neúčastní vzdělávání, se vzdělávají distančně podle § 184a) školského zákona povinně. Z toho vyplývá i povinnost zákonných zástupců v souladu se školním řádem žáky omlouvat. (Písemně třídním učitelům prostřednictvím e-třídnice)

Školní stravování je po celou dobu zachováno, a to v následujícím režimu:

Žáci, kteří navštěvují školu prezenčně, chodí do jídelny jako doposud.

Žáci, kteří mají distanční výuku, budou mít obědy odhlášené. Přihlásit je nutné nejpozději v pondělí do 8. 00 hod. pro týden, kdy má žák distanční vzdělávání. Obědy pro tyto žáky budou vydávány od 13.45 do 14.15 hod.

Výuka na 1. stupni bude probíhat beze změn. Provoz školní družiny bude zachován, školní klub pro žáky 2. stupně bude v souladu s krizovým opatřením uzavřen.

Ve dnech 26. – 30. 10. mají žáci obou stupňů ZŠ rozšířené podzimní prázdniny.

Logická olympiáda

Připomínám, že registrace do logické olympiády končí 30.9.2020. Ti, co se účastní již poněkolikáté, podrobnosti znají. Vy, kteří byste chtěli tuto soutěž zkusit poprvé, se musíte registrovat přes vlastní mail nebo mail rodičů. Více informací zde nebo přijďte za mnou.

Iveta Mindlová

Dotazník pro rodiče

Vážení rodiče,

v březnu letošního roku nás zastihla neplánovaná a nechtěná situace uzavření škol pro prezenční výuku. Věříme, že ve školním roce 2020/2021 nebude průběh výuky přerušen a vzdělávání proběhne v plném rozsahu.

Abychom mohli vyhodnotit uplynulé období a mohli se efektivně připravit na nový školní rok i případné změny ve vyučování (možnou distanční online výuku), prosím Vás o vyplnění následujícího krátkého dotazníku za každé vaše dítě.

Děkuji za spolupráci, Jana Myslivcová

Informace pro rodiče

Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v úterý 1. září v plném rozsahu.

Školní družina bude fungovat od 2. září, provoz nebude omezen, denní režim budeme přizpůsobovat aktuální situaci, budete včas informováni.

Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.

Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách.

Od 1. září 2020 se ve školách nepředpokládá zavedení plošné povinnosti nošení roušky. Přesto musí mít žák u sebe nejméně 1 roušku (školní jídelna, návštěva zdravotnického zařízení…).

Pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy škol bude omezen, pokud potřebujete školu osobně navštívit, je třeba si buď domluvit schůzku předem, nebo se při vstupu do školy domluvit s dozorujícím pracovníkem školy.

Podrobné informace na https://www.msmt.cz/…skol-od-zari

Rodičům prvňáčků

Vyučování v 1. třídě bude zahájeno v úterý 1. září v 8. 00 hod. v jednotlivých třídách v 1. patře ve školní budově v Jelenově ulici, třídy jsou opatřeny seznamy dětí.

Slavnostní uvítání prvňáčků - nejsou obecně zakázána, avšak MŠMT v manuálu pro školy doporučuje, aby u těch aktivit, kde dochází ke koncentraci vyššího počtu lidí, došlo ke zvážení nutnosti pořádat je.

Vzhledem k tomu, že naši prvňáčci a jejich rodiče neměli možnost zúčastnit se zápisu ani setkání budoucích žáků, umožníme rodičům, aby své děti první školní den doprovodili, a to za následujících podmínek:

  • změření teploty

  • dezinfekce rukou při vstupu do školní budovy

  • roušky po celou dobu pobytu ve škole

Stravování ve ŠJ při MŠ Sídliště v roce 2020/2021

Všichni strávníci Základní školy v Jelenově ulici, kteří jsou přihlášeni ke školnímu stravování, mají automaticky přihlášené obědy od 2.9.2020.

Pokud bude mít někdo zájem jít na oběd i 1.9.2020, musí si oběd nahlásit.

Výdej obědů 1.9. 2020 bude pro ZŠ od 9:30 do 12:00.

Prodej obědů, nákup a vracení čipů je možné od 27.8.2020 v kanceláři ŠJ při MŠ Sídliště.

O dodržování zvýšených hygienických opatření budou strávníci i jejich dozor ve školní jídelně informováni.

Školní rok 2020/2021

Organizace školního roku 2020/2021

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2020. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.

Jarní prázdniny připadají na 1. 2. - 7. 2. 2021.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021. Pátek 2. dubna 2021 je tzv. ostatním svátkem.

Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.

Prázdniny

Všem přejeme hezké prázdniny a na shledanou v září.

Úřední dny ve škole o letních prázdninách - vždy v úterý od 9 do 11 hodin.

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

Google Analytics