zápis

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021


  proběhne  v  Jelenově ulici v těchto termínech : bude upřesněno


 

·         Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014, tedy děti, které do 31. 8. 2020 dosáhnou věku 6 let.

·         K zápisu se musí dostavit i ti rodiče, kteří chtějí pro své dítě žádat odklad školní docházky.

·         Předběžně lze zapsat i děti, které se narodily v období od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014.
·         Při dlouhodobé nemoci dítěte přijdou rodiče zapsat své dítě bez něj.

·         V případě, že se v termínu zápisu nemohou dostavit, učiní tak po domluvě s vedením školy, a to nejpozději do 30.4.2020.

·         Rodiče při zápisu předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte, cizinci svůj cestovní pas s vyznačeným režimem pobytu.
·         U zápisu bude pořízena fotografie budoucího prvňáčka 
·         Rodiče vyplní dotazník a žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. Všechny potřebné formuláře s Vámi vyplníme při zápise, můžete si je také stáhnout a předem vyplněné přinést s sebou k zápisu.
 
 

 CO VÁM NABÍZÍME

  • Veškeré pomůcky pro 1. třídu jsou hrazeny z našich prostředků, rodiče pořizují pouze aktovku a prázdný penál. 
  • Přímo ve škole bude i nadále zdarma pracovat logoped.
  • Školní družina pro 1. stupeň funguje od 6 do 17 hodin, na druhém stupni mohou žáci v odpoledních hodinách bezplatně navštěvovat školní klub.
  • Žáci se už v 1. třídě seznamují metodou her se základy anglického jazyka.
  • Při menším počtu dětí ve třídě lze uplatňovat skutečně individuální přístup, minimalizace šikany, velkou výhodou je zkušený a stabilní pedagogický sbor,.
  • Cesta do školy a ze školy je bezpečná, na všech větších křižovatkách dohlížejí denně policisté, autobusy pro dojíždějící žáky mají zastávky v Jelenově ulici a Na Sídlišti a v Komenského ulici (před školními budovami), děti se při přechodu na oběd pohybují vždy pod dozorem pedagogů.
  • Spolupracujeme s Pedagogickou fakultou UK v Praze, Pedagogicko-psychologickou poradnou a Speciálně pedagogickým centrem v Havlíčkově Brodě
  • Bezplatně nabízíme řadu mimoškolních aktivit – kroužky anglického, německého a ruského jazyka, kroužky dovedných rukou a vedení domácnosti, ekologický a přírodovědný, zeměpisný, chemický,  počítačový, dopravní kroužek, zpěv a pohybová výchova, regionální turistika, několik sportovních kroužků, ve kterých využíváme především víceúčelový sportovní areál, při naší škole pracuje folklórní soubor Škubánek.
 
CO BY MĚLY DĚTI UMĚT

 

Mateřské školy v našem městě děti pro vstup do školy velmi dobře připravují. Pokud si chcete ověřit, že Vaše dítě má potřebné znalosti, dovednosti i návyky, navštivte přednášky připravené odborníky právě pro Vás.
 
ŠKOLSKÝ SPÁDOVÝ OBVOD

 

Světlá nad Sázavou, ulice Sázavská, Dolní, Nové Město, Na Sídlišti, Lánecká ulice  po viadukt, Horní, náměstí Trčků z Lípy, Na Páchu, Jelenova, Komenského ul. po železniční přejezd, Poštovní, Pěšinky, Nádražní, Kolovratova, Čapkova od Nádražní po železniční přejezd, Josefodolská, Haškova, Wolkerova, Zámecká,  Nerudova, Malostranská, V Alejích, Leštinka, Mrzkovice, Dolní Březinka, Kochánov, Radostovice, Závidkovice, Příseka, Služátky, Horní Pohleď a Lipnička

ĉ
Iveta Mindlová,
7. 2. 2018 4:58
Comments