zápis

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021


  proběhne  v  Jelenově ulici v těchto termínech : ve čtvrtek 2. 4. 2020 od 14 do 17 hod. a v pátek 3. 4. 2020 od 12 do 15 hod.


 

·         Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014, tedy děti, které do 31. 8. 2020 dosáhnou věku 6 let.

·         K zápisu se musí dostavit i ti rodiče, kteří chtějí pro své dítě žádat odklad školní docházky.

·         Předběžně lze zapsat i děti, které se narodily v období od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014.
·         Při dlouhodobé nemoci dítěte přijdou rodiče zapsat své dítě bez něj.

·         V případě, že se v termínu zápisu nemohou dostavit, učiní tak po domluvě s vedením školy, a to nejpozději do 30.4.2020.

·         Rodiče při zápisu předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte, cizinci svůj cestovní pas s vyznačeným režimem pobytu.
·         U zápisu bude pořízena fotografie budoucího prvňáčka 
·         Rodiče vyplní dotazník a žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. Všechny potřebné formuláře s Vámi vyplníme při zápise, můžete si je také stáhnout a předem vyplněné přinést s sebou k zápisu.
 
 
CO BY MĚLY DĚTI UMĚT

 

Mateřské školy v našem městě děti pro vstup do školy velmi dobře připravují. Pokud si chcete ověřit, že Vaše dítě má potřebné znalosti, dovednosti i návyky, navštivte přednášky připravené odborníky právě pro Vás.
 
ŠKOLSKÝ SPÁDOVÝ OBVOD

 

Světlá nad Sázavou, ulice Sázavská, Dolní, Nové Město, Na Sídlišti, Lánecká ulice  po viadukt, Horní, náměstí Trčků z Lípy, Na Páchu, Jelenova, Komenského ul. po železniční přejezd, Poštovní, Pěšinky, Nádražní, Kolovratova, Čapkova od Nádražní po železniční přejezd, Josefodolská, Haškova, Wolkerova, Zámecká,  Nerudova, Malostranská, V Alejích, Leštinka, Mrzkovice, Dolní Březinka, Kochánov, Radostovice, Závidkovice, Příseka, Služátky, Horní Pohleď a Lipnička

ĉ
Iveta Mindlová,
7. 2. 2018 4:58
ĉ
Iveta Mindlová,
20. 3. 2020 8:45
ĉ
Iveta Mindlová,
20. 3. 2020 8:45
ĉ
Iveta Mindlová,
20. 3. 2020 8:45
Comments