Pedagogicko-psychologická poradna

Nad Tratí 335, Havlíčkův Brod 580 01
 
Nabízí:
 • diagnostickou činnost pro děti a mládež
 • poradenství pro děti a rodiče
 • terapeutické konzultace, vedení
 • ambulantní péči zvláště v oblasti SVPU
 • systematický program pro děti s poruchami pozornosti (KUPOZ)
 • logopedickou depistáž a vedení
 • zjištění školní zralosti
 • primárně preventivní program pro děti od čtyř do osmi let
 • návštěvy školských zařízení
 • pomoc v oblasti preventivních aktivit
 • poradenství při volbě povolání
 • poradenství a diagnostika v oblasti péče o nadané děti
 
Objednání:
 • zákonný zástupce dítěte
 • škola po dohodě s rodiči
 
telefon: 569 422 171, 569 425 954, 722 964 003
e-mail: ppp@hbnet.cz
 
Comments