učitelé‎ > ‎

předměty

Učitelé a vyučované předměty:
 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
 
Český jazyk:
 • Prášek Jan
 • Myslivcová Jana
 • Pejchalová Eva
 • Kubínová Hana
 • Říhová Lenka
Anglický jazyk:
 • Mužíková Jaroslava 
 • Křivská Hana
 • Kasalová Hana
 • Koubská Soňa
Ruský jazyk:
 • Mužíková Jaroslava
Německý jazyk:
 • Dvořáková Jiřina
MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
 
Matematika:
 • Havlová Veronika
 • Mindlová Iveta
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
 
Informatika:
 • Čihák Petr
 • Mindlová Iveta
 • Prášek Jan
ČLOVĚK A SPOLEČNOST
 
Dějepis:
 • Zajícová Hana
 • Prášek Jan
 • Myslivcová Jana
 • Pejchalová Eva
Výchova k občanství:
 • Kubínová Hana
 • Mužíková Jaroslava
 • Havlová Veronika
ČLOVĚK A PŘÍRODA:
 
Fyzika:
 • Frančeová Milena
 • Mráček Jiří
 • Havlová Veronika
Chemie:
 • Dvořáková Jiřina
 • Chladová Jana
 • Mindlová Iveta
Přírodopis:
 • Čihák Petr
 • Chladová Jana
 • Kasalová Hana
Zeměpis:
 • Čihák Petr
 • Zajícová Hana
UMĚNÍ A KULTURA
 
Hudební výchova:
 • Pejchalová Eva
 • Prášek Jan
Výtvarná výchova:
 • Zajícová Hana
 ČLOVĚK A ZDRAVÍ
 
Výchova ke zdraví:
 • Havlová Veronika
 • Kubínová Hana
Tělesná výchova:
 • Čihák Petr
 • Mikešová Soňa
ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE
 
Pracovní výchova:
 
VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
 
Jevištní průprava:
 • Prášek Jan
Sborový zpěv:
 • Eva Pejchalová
Sportovní hry:
 • Mikešová Soňa
Pohybové hry:
 • Kubínová Hana
Chemie na každém kroku:
 • Dvořáková Jiřina
Přírodovědná praktika:
 • Chladová Jana
Comments