speciální pedagog

Mgr. Markéta Prášková

 

Tel.: 724177657

E-mail: pramark@seznam.cz

Konzultační hodiny pro rodiče: Po 13,00 - 15,00

 

 Náplň práce školního speciálního pedagoga:

·         Spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání.

·         Diagnostika při výukových a výchovných problémech žáků.

·         Vědomé a cílené vyhledávání žáků se specifickými poruchami učení.

·         Diagnostika a péče o nadané děti.

·         Péče o integrované žáky (pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu, hledání možností nápravy)

·         Individuální práce se žáky s osobními problémy (výukovými, výchovnými, sociálními).

·         Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech žáků.

·         Konzultace s odbornými pracovníky poradenských a dalších institucí.

·         Metodická pomoc třídním učitelům.

 

Náplň práce logopedického asistenta:

·         Logopedická péče u žáků s narušenou komunikační schopností.

·         Přímá logopedická intervence u žáků se zjištěnou prostou vadou výslovnosti.

·         Nápravné postupy a cvičení.

·         Podpora přirozeného rozvoje řeči a rozvoje slovní zásoby.

·         Prevence vzniku poruch řeči a prevence vzniku čtenářských obtíží.