rodičům prvňáčků

Vážení rodiče,

vzdělávací program naší školy nese název Základní škola pro život. Naším cílem je vychovat z dětí osoby, pro které bude přirozené chtít se učit – vzdělávat se, umět řešit nejrůznější problémy, s přehledem komunikovat a spolupracovat, jednat jako řádní a aktivní občané a mít návyky k jakékoliv práci.

Věřím, že Vás naše škola zaujme a Vaše děti v ní budou spokojené.

Jana Myslivcová, ředitelka školy

 

Co Vám můžeme nabídnout:
 ·         Organizace 1. tříd

Od září 2013 se první třídy budou nacházet pod jednou střechou s ostatními třídami prvního stupně v Jelenově ulici. V nově rekonstruovaných prostorách bude umístěna také školní družina.

Veškeré pomůcky pro 1. třídu jsou hrazeny z našich prostředků, rodiče pořizují pouze aktovku a prázdný penál. Školní družina funguje od 6 do 17 hodin. Škola spolupracuje s katedrou primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, ve výuce postupujeme podle nejmodernějších metod. Žáci se už v 1.třídě seznamují metodou her se základy anglického jazyka.

  • Neanonymní prostředí

Výhodné rozdělení dětí do dvou budov - na každého je vidět a každý vidí na všechny, což současně s rozsáhlými možnostmi aktivního trávení volného času účinně zabraňuje sociálně - patologickým jevům (šikana, rozličné druhy závislostí). Školu vyhledávají rodiče, kteří mají špatnou zkušenost s neosobním prostředím a špatnými vztahy na velkých školách. Tradičně dobrá je spolupráce s pedagogicko-psychologickými pracovišti.

·       Individuální přístup

Při menším počtu dětí ve třídě lze uplatňovat skutečně individuální přístup. Výsledkem je na jednu stranu kvalitní péče o žáky se specifickými poruchami učení a zároveň možnost neochuzovat ostatní. Školní vzdělávací program zajišťuje inkluzivní vyučování, tj. běžná třída běžné základní školy dokáže zajistit odpovídající vzdělávání různě nadaným dětem z různého prostředí. Ve škole je věnována velká pozornost žákům přicházejícím z jiných, například malotřídních škol. Za tímto účelem byla také zlepšena dopravní obslužnost tak, aby dojíždějící žáci nemuseli přecházet rušné silnice ani železniční trať.

·       Výsledky

Výsledky žáků 5., 7. a 9. ročníku v celostátních srovnávacích testech jsou dlouhodobě nadprůměrné. Naši žáci jsou úspěšnými řešiteli vědomostních soutěží a olympiád (okresní, krajské i celostátní soutěže). Výsledky vzdělávání jsou pozitivně hodnoceny Českou školní inspekcí.

·       Pedagogický sbor

Velkou výhodou je zkušený a stabilní pedagogický sbor. Naši učitelé jsou kvalifikovaní, pro každý předmět je aprobovaný vedoucí učitel předmětu. Všichni vyučující mají vysokoškolské vzdělání pedagogického směru. Ve větších třídách s dětmi pracují asistentky pedagoga, ve družině a školním klubu tři kvalifikované vychovatelky.

·       Komunikace

Velkou pozornost věnujeme komunikaci žák - škola - rodiče. Proto nám v případě zájmu o další informace neváhejte zatelefonovat, napsat e-mail či dopis, nebo nejlépe si s námi sjednejte osobní návštěvu. 

ĉ
Iveta Mindlová,
16. 1. 2015 2:02
Ċ
Neznámý uživatel,
16. 1. 2014 4:53
Comments