první třída


Vítám žáky 1. třídy i jejich rodiče na našich webových stránkách :) 
 
Třídní učitelka Mgr. Hana Štercová
 
Pracujeme, odpočíváme, svačíme, učíme se, poznáváme svět ........... po celý školní rok 2013/2014
 

 

                              Organizace dne na prvním stupni ZŠ Komenského.

                                      

                                           Vyučovací hodiny                                                   Přestávky

1.

8.00 – 8.45

8.45 – 8.55

2.

8.55 – 9.40

9.40 – 10.00

3.

10.00 – 10.45

10.45 – 10.55

4.

10.55 – 11.40

11.40 – 11.50

5.

11.50 – 12.35

12.35 – 12.45

6.

12.45 – 13.30

13.30 – 13.40

 

 
 
  Rozvrh hodin pro školní rok 2013/2014                                                                                         
                   
 

 1.

2. 

3. 

4. 

 5.

 PO

 ČT

 TV

M

ČT

 HV

 ÚT

 ČT

 M

PRV 

ČT 

 

 ST

ČT

 M

 VV

 ČT

 

 ČT

 ČT

 M

 

 PRV

 

 PÁ

 ČT

 TV

 AJ

 ČT

 
  
Vyučující 1. třídy:  ČT, M, PRV, VV, HV- Hana Štercová

                      AJ - Hana Křivská, Lenka Kuklíková

                          PČ - Hana Štercová, Hana Křivská

                          TV - Hana Štercová, Petra Štěpánková

ČERVEN 2014


"Pasování" na čtenáře 3.6.2014


V úterý 3. 6. byli naši prvňáčci "pasováni" na čtenáře. Paní Roženská je přivítala v Městské knihovně společně s paní místostarostkou L. Arnotovou. Nejdříve dětem přečetla popletenou pohádku, kterou musely "rozmotávat", poté žáčci luštili obrázkové hádanky a nakonec všichni předvedli, jací jsou již zdatní čtenáři. Odměnou byly upomínkové diplomy s průkazkou do knihovny a babičkami ze Sociálního centra ve Světlé nad Sáz. ručně zhotovení čápi, které si děti hned pojmenovaly. 

Doufáme, že tato akce přispěje k zájmu o četbu knížek a z dětí se stanou pravidelní návštěvníci knihovny.

KVĚTEN 2014Den dětí 2014


30. 5. Dětský den na hřišti u ZŠ v Komenského ulici.


výlet 28.5. 2014


28.5. jsme byli na našem prvním  výletě - na Veselém kopci u Hlinska. Za příhodného počasí jsme si prohlédli všechny chaloupky, paní průvodkyně nám zajímavě vyprávěla o životě vesnických lidí v minulosti. A jedničkami byly ovečky a kozy v ohradě, které jsme si mohli pohladit :)DUBEN 2014

I žáci první třídy se zúčastnili jarního sběru odpadků v okolí školy. Kteří lidé ten nepořádek dělají?!


BŘEZEN 2014


Ve čtvrtek 6. 3. jdeme naposledy bruslit. Led máme zamluvený od 8,15 do 9,15 hod. Poté bude od 10,00 hod. čtení + psaní a prvouka.


V úterý 4. 3. odpoledne MASOPUST. Vyučování podle rozvrhu, po obědě se převlékneme do masek a v 13,00 hod. odcházíme před ZŠ Komenského, odtud průvodem na náměstí. Rodiče si děti vyzvednou ve třídě nebo ve školní družině po skončení akce asi ve 14,30 hod. ÚNOR 2014


Bruslení ve čtvrtek 27. 3. od 8,15 do 9,15 hod. Učit se budeme třetí a čtvrtou hodinu - čtení/psaní a matematika.


LEDEN 2014


Sbíráme pomerančovou kůru a víčka od PET lahví.

14. 1. od 15,00 hod. třídní schůzky.

Bruslení 21. 1. od 10,00 do 11,00 hod. a 30. 1.  od 9,00 do 10,30 hod. S sebou: brusle v pevné tašce, rukavice, přilba nebo čepice, oblečení na převlečení.

Vysvědčení dostanou žáci ve čtvrtek 30. 1. po bruslení. Desky nebo fólii.

V pátek 31. 1. pololetní prázdniny.
 


PROSINEC 2013


Mikuláš, čerti a andělé 2013


5. prosince k nám do třídy přišel Mikuláš s čerty a anděly. Trošku jsme se báli, ale nakonec všechno dobře dopadlo a ještě jsme se s nimi vyfotili u vánočního stromečku.                        


ŘÍJEN 2013                   

     

prvňáčci a prvouka


Poznávání podzimních plodů.
Nasbírali jsme je v parku, učili jsme se o nich a nakonec jsme je "zavařovali".ZÁŘÍ 2013


 

První školní den 2.9.2013


Vítáme prvňáčky i jejich rodiče v naší škole. Dětem přejeme ve školním roce hodně úspěchů a radosti při učení. Rodičům hodně trpělivosti :)Naši prvňáčci 3.9.2013


A začínáme ... :)
Comments