první stupeň‎ > ‎

5.b


Vítám rodiče žáků 5.b na stránkách naší třídy!

12.11. první bruslení (v rámci TV), povinná výbava: helma, brusle, teplé oblečení, rukavice. První bruslení zdarma, potom 10,-/hodinu bruslení.
Další bruslení - 26.11., 10.12.

20.11. 15,30 hod.- TŘÍDNÍ SCHŮZKY (ve třídách)!!!!

11.12.2018- Vánoční dílničky pro MŠ, odpoledne v 16.00 koncert na gymnáziu (z 5.B se týká pouze dětí, které navštěvují pěvecký sbor)
20.12. 2018 - výlet do Pekla Čertovina. Cena 310,-(vstup+bus). Vybíráme do 16.11.
21.12.2018- Vánoční kino a třídní besídka, vyučování do 11,40 hod.

ROZVRH HODIN:

 

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 Pondělí Tv Tv Čj M Čj Hv
 Úterý M Čj Aj Přv Čj 
 Středa M Inf Aj Vv Vv 
 Čtvrtek Aj M Čj Čj Pč 
 Pátek Čj M Čj Vl Přv LISTOPAD- CO MÁME V PLÁNU NAUČIT SE:
  • ČESKÝ JAZYK: shoda podmětu s přísudkem, koncovky příčestí, vyjmenovaná slova- procvičování; nová látka: zdvojené hlásky, předložky a přepony s/z, souhlásky bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně....; reprodukce textu, vyprávění podle obrázku
           ČTENÍ: dokončení společné četby (Domov pro Marťany); samostatná četba druhé knihy (kniha do čtenářského deníku), čtenářská dílna
  • VLASTIVĚDA: rozdělení ČR na jednotlivé kraje + krajská města, informace o jednotlivých krajích
  • PŘÍRODOPIS: podmínky života na zemi- vzduch, voda, nerosty a horniny
  • NÁCVIK NA VÁNOČNÍ DÍLNIČKY PRO MŠ (dramatizace vánočního příběhu)
  • ÚČAST NA PROJEKTU Záchranné stanice Pavlov (2.kolo)
  • příprava na soutěž VŠEZNÁLEK


třídní učitel: Bc. Lenka Říhová

email: lenka.rihova@zskomenskehosns.cz    tel.:728797719

KONZULTAČNÍ HODINY: Po 13,30-14,30, Pá 12,40-13,20

další vyučující: Mgr. Soňa Mikešová (Tv, Inf), Mgr. Hana Křivská (M, Aj), Mgr. Hana Štercová (Hv), Mgr. Jana Krupičková (Vv)

asistent pedagoga: Lenka Rýdlová

OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ PROSÍM NEJPOZDĚJI DO 3 DNŮ- email, telefonicky nebo SMS!!

ĉ
Krupičková Jana,
30. 8. 2017 13:30
Comments