první stupeň‎ > ‎

5.b


Vítám rodiče žáků 5.b na stránkách naší třídy!

Čtvrtek 11.4. ČJ- písemka SLOVESA!!!

ČTVRTEK 11.4. I my se zapojíme do projektu Čistá Vysočina a půjdeme poslední hodinu sbírat odpadky kolem Sídliště a všude tam, kde to bude potřeba...

PONDĚLÍ 15.4. GREEN LIFE- vybíráme 40 Kč

ČESKÝ JAZYK- procvičujeme mluvnické kategorie SLOVES (osoba,číslo,způsob,čas), dále se zaměříme i na jejich pravopis a především pak na SHODU PODMĚTU S PŘÍSUDKEM

PŘÍRODOVĚDA- ukončili jsme OBĚHOVOU SOUSTAVU člověka, čeká nás další, NERVOVÁ SOUSTAVA

VLASTIVĚDA- čeká nás poslední opakování krajů, následně se podrobně zaměříme na kraj VYSOČINA, řeky a pohoří ČR a komplexní opakování ČR

ŠKOLNÍ VÝLET- 21.KVĚTNA 2019
- v úterý 21.5. máme naplánovaný celodenní školní výlet na hrad PERNŠTEJN a dále přesun z Vysočiny na Moravu, kde nás čeká návštěva propasti Macocha spojená s prohlídkou Punkevních jeskyní.
-podpis do ŽK a 500 Kč (cesta + vstupy) nejdéle do 29.března!!!!!!

CO JSME ZVLÁDLI V BŘEZNU:
-JARNÍ PRÁZDNINY 3.- 8. března
- ČJ- máme probraná přídavná jména, pracujeme na čtení s porozuměním a máme přečtenou další knihu do čtenářského deníku
- VL- dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o kraji Vysočina
- PŘV- úspěšně jsme zahájili téma ČLOVĚK a zvládli i test na OPĚRNOU SOUSTAVU (kostru)
- 20. března jsem oslavili první jarní den
- 21. března jsem se zúčastnili Mezinárodního dne Downova syndromu ("Ponožkový den")
- 22. března jsem společně "u vody a s vodou" oslavili Světový den vody 


POZOR!!! LETOS NÁM ŠKOLNÍ ROK KONČÍ O TÝDEN DŘÍVE (21.června)- z důvodu rozsáhlých rekonstrukcí obou budov školy.


ROZVRH HODIN:

 

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 Pondělí Tv Tv Čj M Čj Hv
 Úterý M Čj Aj Přv Čj 
 Středa M Inf Aj Vv Vv 
 Čtvrtek Aj M Čj Čj Pč 
 Pátek Čj M Čj Vl Přv 
DUBEN- CO MÁME V PLÁNU NAUČIT SE:
  • ČESKÝ JAZYK: opakování slovních druhů se zaměřením na pravopisné jevy, důkladné seznámení s ČÍSLOVKAMI a následně i SLOVESY
  • VLASTIVĚDA: rozdělení ČR na jednotlivé kraje + krajská města, informace o jednotlivých krajích- dokončení, podrobněji kraj VYSOČINA, problematika ČR v rámci Evropské unie
  • PŘÍRODOPIS: Člověk
  • ÚČAST NA PROJEKTU Záchranné stanice Pavlov (4.kolo)
  • příprava na soutěž VŠEZNÁLEK
  • účast na projektu Čistá Vysočina
  • GREEN LIFE


třídní učitel: Bc. Lenka Říhová

email: lenka.rihova@zskomenskehosns.cz    tel.:728797719

KONZULTAČNÍ HODINY: Po 13,30-14,30, Pá 12,40-13,20 - pátek 5.4. a 12.4. konzultační hodiny zrušeny!!!!!!

další vyučující: Mgr. Soňa Mikešová (Tv, Inf), Mgr. Hana Křivská (M, Aj), Mgr. Hana Štercová (Hv), Mgr. Jana Krupičková (Vv)

asistent pedagoga: Lenka Rýdlová

OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ PROSÍM NEJPOZDĚJI DO 3 DNŮ- email, telefonicky nebo SMS!!

PLÁNOVANÉ NÁVŠTĚVY LÉKAŘE hlásit VŽDY PŘEDEM!!!

ĉ
Krupičková Jana,
30. 8. 2017 13:30
Comments