první stupeň


VPRAVO MŮŽETE POKRAČOVAT K INFORMACÍM Z JEDNOTLIVÝCH TŘÍD.


8. června 2017 se družstvo mladších žáků (Tereza Říhová, Michaela Dušková, Ondřej Papež, Matěj Vavrda) zúčastnilo krajského kola dopravní soutěže. Získali  vynikající 2. místo.


Po úspěšném uvedení muzikálu Červená Karkulka žáky hudebního kroužku na školní akademii jsme potěšili 30. června svým vystoupením obyvatele domova důchodců. 
Foto z vystoupení v domově důchodců si můžete prohlédnout na


Naše obě družstva byla velmi úspěšná v okresním kole dopravní soutěže BESIP. Starší žáci obsadili skvělé třetí místo a družstvo mladších žáků ve své kategorii zvítězilo. Postupujeme do krajského kola 8. června.
Foto z okresní soutěže BESIP 11.5.2017 si můžete prohlédnout na


Žáci 4. ročníku a hudebního kroužku navštívili pražský Trilopark a v Kongresovém centru muzikál Ať žijí duchové. Tenisový kroužek pro první ročník bude každé úterý 14:00 - 15:00. Hrajeme venku, na tenisových dvorcích.


Milí zpěváčci a hudebníci!
Hudební kroužek bude letos opět v úterý 6. vyučovací hodinu, tj. od 12,45 do 13,30.
Organizace dne na prvním stupni ZŠ Komenského.

                                      

  

                                 Vyučovací hodiny                                  Přestávky

1.

8.00 – 8.45

8.45 – 8.55

2.

8.55 – 9.40

9.40 – 10.00

3.

10.00 – 10.45

10.45 – 10.55

4.

10.55 – 11.40

11.40 – 11.50

5.

11.50 – 12.35

12.35 – 12.45

6.

12.45 – 13.30

13.30 – 13.40

Podřízené stránky (9): 1.a 1.b 2. 3.a 3.b 4. 5. I.S (4., 5.) Školní jídelna
Comments