druhý stupeň‎ > ‎

6.a


11.9. - vybíráme 100,- na pracovní sešity z matematiky.      V.Havlová 

Elektronická žákovská knížka

Vážení rodiče,

 v letošním školním roce jsme přistoupili k zavedení elektronické žákovské knížky (EŽK). Od nového školního roku zmizí běžná papírová ŽK. Žáci na začátku školního roku dostanou jako vždy školní diář, jehož součástí bude omluvný list. Pro ty, kteří nemají přístup k internetu, je možné známky vytisknout. Na režimu se individuálně domluvíte s třídními učiteli.

Na třídních schůzkách dne 10. 9. v 15. 30 Vám třídní učitelé rozdají přístupové údaje k EŽK, do které se přihlásíte na adrese http://www.zskomenskehosns.cz/, v menu vlevo záložka etřídnice  a dále budete postupovat podle návodu, který je u této informace přiložen.

Systém byl certifikován a vyhovuje zákonu o ochraně dat.

Věříme, že Vám způsob přístupu k informacím na počítači nebo telefonu bude vyhovovat.

                                                                                   PhDr. Jana Myslivcová, ředitelka ZŠ
Vítám vás na stránkách naší třídy. Najdete zde informace týkající se změn rozvrhu, pořádaných akcí, rodičovských schůzek, ......
                                                                                                                                                                                třídní učitelka Veronika Havlová 

- celý týden vyučování do 11:40
- odpolední vyučování není 

Předběžný rozvrh - může dojít k drobným změnám

VI.

1

2

3

4

5

6

7

8

8:00-8:45

8:55-9:40

9:50-10:35

10:55-11:40

11:45-12:30

12:35-13:20

13:25-14:10

14:15-15:00

Po

M

Z

Čj

Hv

Vv

Vv

 

 

Út

Tv

Tv

Aj

M

F

Čj

 

 

St

M

D

Čj

F

Vko 

 

 

Čt

Čj

Aj

M

Čj

Vkz

x

PvS 

PvS 

M

D

Aj

Z


 

 


ĉ
Jan Prášek,
12. 12. 2014 0:55
Comments