druhý stupeň‎ > ‎

8.a

Pernštejni: 25. 1. 2019, 11:00, 45,-Kč

Myanmar: 6. 2. 2019, 11:15, 70,-Kč  konzultace - matika, fyzika - jakékoliv pondělí 13:25 (7.vyučovací hodina)- domluvit dopředu  V.Havlová 


Opakování na vánoční prázdniny :  dole v přílohách výrazy - opakování, koukneme po prázdninách, co nebude jasné ......
 kdo bude chtít vkládám i lineární rovnice (vynechte ty se zlomkem) - na ty se vrhneme po prázdninách        V.Havlová 

11. 12. - odpadá odpolední vyučování (Svět práce), odučeno 27. 11.

28.11. - skupina A, skupina B - verze čtvrtletky ke stažení - v pondělí    v.Havlová 


3.10. - v příloze příklady na mocniny a odmocniny    V. Havlová 
25.8. - v příloze příklady na procvičování - sčítání a odčítání výrazů  ( + a -) - výběr bude v písemkách     V.Havlová 
Dobrý den,
vyučování začíná v pondělí 3. září 2018. V úterý budeme mít společný program ve třídě do 12.hodin (Ochrana člověka za mimořádných událostí, školní řád...).Ostatní dny tohoto prvního týdne budou již podle rozvrhu, ale pouze do 12.30.
                                                                                                                                Vaše Třídní učitelka Hana Kasalová
                                                                                                            
  1 2 3 4 5 6 7 8
 PO M Z Ch D Př Čj  
 ÚT Čj Čj Hv Tv Tv  Vp-L Vp-L
        Pč-S Pč-S
 ST Aj Čj M F Rj/Nj D  
 ČT Aj M Z Ch Vkz-S Vkz-S  
      VV-L VV-L  
 PÁ Rj/Nj F M Aj Př Vko  
 
   
ĉ
Veronika Havlová,
25. 9. 2018 1:33
ć
Jan Prášek,
3. 12. 2018 22:47
ć
Jan Prášek,
19. 11. 2018 1:54
ć
Jan Prášek,
17. 9. 2018 0:04
Ċ
Veronika Havlová,
27. 1. 2019 22:58
ĉ
Veronika Havlová,
16. 12. 2018 3:48
Ċ
Veronika Havlová,
3. 10. 2018 4:35
Ċ
Veronika Havlová,
28. 11. 2018 2:17
Ċ
Veronika Havlová,
28. 11. 2018 2:17
ĉ
Veronika Havlová,
16. 12. 2018 4:43
Ĉ
Jan Prášek,
3. 12. 2018 4:25
ĉ
Jan Prášek,
12. 12. 2014 0:54
Comments