druhý stupeň‎ > ‎

8.a

Dobrý den,
vyučování začíná v pondělí 3. září 2018. V úterý budeme mít společný program ve třídě do 12.hodin (Ochrana člověka za mimořádných událostí, školní řád...).Ostatní dny tohoto prvního týdne budou již podle rozvrhu, ale pouze do 12.30.
                                                                                                                                Vaše Třídní učitelka Hana Kasalová
                                                                                                            
  1 2 3 4 5 6 7 8
 PO M Z Ch D Př Čj  
 ÚT Čj Čj Hv Tv Tv  Vp-L Vp-L
        Pč-S Pč-S
 ST Aj Čj M F Rj/Nj D  
 ČT Aj M Z Ch Vkz-S Vkz-S  
      VV-L VV-L  
 PÁ Rj/Nj F M Aj Př Vko  
 
   
ć
Jan Prášek,
17. 9. 2018 0:04
ĉ
Jan Prášek,
12. 12. 2014 0:54
Comments