druhý stupeň‎ > ‎

8.a


Organizace posledního týdne 
Po-třídnické práce,konec vyučování v 11.30,přinést všechny knihy
Út-stavební škola HB,za hezkého počasí bazen,plavky,ručník,svačina,kapesné,návrat odpoledne podle počasí 
St- třídnické práce,konec vyučování v 11.30
ČT-kino,20kč,rozloučení 9.tříd v kině a předání odměn,konec cca 11.30
Pá- vysvědčení 30.5. - opakování konstrukcí, válce a rovnic - dole viz Souhrnné opakování - po víkendu ještě dvě,tři písemky .....        V. Havlová 


27.-29.5.-výlet Chřenovice
                sraz na zastávce v 10.00,
                spacák,kapesné,dobroty,buřty

24.5.-folklorní festival,konec vyučování ve 12.00


DÚ z ČJ
Dole na této stránce je přiložen dokument nazvaný Vedlejší věty - přiřaď. Máte dní na to, abyste udělali rozbor těch souvětí, která jsme nestihli při hodině.
                                                                                                                                                                            Jan Prášek
 
16. 5. 2019 - přijedou k nám záchranáři - 4. - 6. vyučovací hodina
Jana Chladová

DÚ z ČJ na úterý 14.5. - viz příloha dole (diktát - přesné odůvodnění jednotlivých jevů)
Jan Prášek

- velikonoční prázdniny - opakování Válec - 2 odkazy níže... - projít....                         V.Havlová 25.4.-26.4.-Výlet do Německa jen některé děti
23.4. - SRPDŠ
18.4.-22.4.- Velikonoční prázdniny
15.4.- Green Life- 11.00- 45 Kč
12.4.-děti končí po 4. hodině 
9.4.- odpadají volitelné předměty4.4. - příklady k procvičování ke čtvrtletce....  kružnice - S,o - viz přílohy ....  - po víkendu projedeme, co vám z toho nevyjde                 V.Havlová 

26.3. - procvičování Thaletovi kružnice a konstrukcí s kružnicí, úlohy s ° ..... z přijímacích testů :)             V.Havlová 


Pernštejni: 25. 1. 2019, 11:00, 45,-Kč

Myanmar: 6. 2. 2019, 11:15, 70,-Kč  konzultace - matika, fyzika - jakékoliv pondělí 13:25 (7.vyučovací hodina)- domluvit dopředu  V.Havlová 


Opakování na vánoční prázdniny :  dole v přílohách výrazy - opakování, koukneme po prázdninách, co nebude jasné ......
 kdo bude chtít vkládám i lineární rovnice (vynechte ty se zlomkem) - na ty se vrhneme po prázdninách        V.Havlová 

11. 12. - odpadá odpolední vyučování (Svět práce), odučeno 27. 11.

28.11. - skupina A, skupina B - verze čtvrtletky ke stažení - v pondělí    v.Havlová 


3.10. - v příloze příklady na mocniny a odmocniny    V. Havlová 
25.8. - v příloze příklady na procvičování - sčítání a odčítání výrazů  ( + a -) - výběr bude v písemkách     V.Havlová 
Dobrý den,
vyučování začíná v pondělí 3. září 2018. V úterý budeme mít společný program ve třídě do 12.hodin (Ochrana člověka za mimořádných událostí, školní řád...).Ostatní dny tohoto prvního týdne budou již podle rozvrhu, ale pouze do 12.30.
                                                                                                                                Vaše Třídní učitelka Hana Kasalová
                                                                                                            
  1 2 3 4 5 6 7 8
 PO M Z Ch D Př Čj  
 ÚT Čj Čj Hv Tv Tv  Vp-L Vp-L
        Pč-S Pč-S
 ST Aj Čj M F Rj/Nj D  
 ČT Aj M Z Ch Vkz-S Vkz-S  
      VV-L VV-L  
 PÁ Rj/Nj F M Aj Př Vko  
 
   
ĉ
Veronika Havlová,
25. 9. 2018 1:33
ć
Jan Prášek,
3. 12. 2018 22:47
ć
Jan Prášek,
19. 11. 2018 1:54
ć
Jan Prášek,
17. 9. 2018 0:04
ĉ
Jan Prášek,
22. 5. 2019 2:17
ĉ
Veronika Havlová,
4. 4. 2019 10:17
Ċ
Veronika Havlová,
27. 1. 2019 22:58
ĉ
Veronika Havlová,
16. 12. 2018 3:48
Ċ
Veronika Havlová,
3. 10. 2018 4:35
Ċ
Veronika Havlová,
17. 4. 2019 1:41
Ċ
Veronika Havlová,
28. 11. 2018 2:17
Ċ
Veronika Havlová,
28. 11. 2018 2:17
ĉ
Veronika Havlová,
30. 5. 2019 8:41
ĉ
Veronika Havlová,
26. 3. 2019 6:39
Ċ
Veronika Havlová,
17. 4. 2019 1:41
ĉ
Veronika Havlová,
16. 12. 2018 4:43
Ĉ
Jan Prášek,
3. 12. 2018 4:25
ĉ
Jan Prášek,
12. 12. 2014 0:54
Comments