druhý stupeň‎ > ‎

8.a

-  konzultace - matika, fyzika - jakékoliv pondělí 13:25 (7.vyučovací hodina)- domluvit dopředu  V.Havlová 


3.10. - v příloze příklady na mocniny a odmocniny    V. Havlová 
25.8. - v příloze příklady na procvičování - sčítání a odčítání výrazů  ( + a -) - výběr bude v písemkách     V.Havlová 
Dobrý den,
vyučování začíná v pondělí 3. září 2018. V úterý budeme mít společný program ve třídě do 12.hodin (Ochrana člověka za mimořádných událostí, školní řád...).Ostatní dny tohoto prvního týdne budou již podle rozvrhu, ale pouze do 12.30.
                                                                                                                                Vaše Třídní učitelka Hana Kasalová
                                                                                                            
  1 2 3 4 5 6 7 8
 PO M Z Ch D Př Čj  
 ÚT Čj Čj Hv Tv Tv  Vp-L Vp-L
        Pč-S Pč-S
 ST Aj Čj M F Rj/Nj D  
 ČT Aj M Z Ch Vkz-S Vkz-S  
      VV-L VV-L  
 PÁ Rj/Nj F M Aj Př Vko  
 
   
ĉ
Veronika Havlová,
25. 9. 2018 1:33
ć
Jan Prášek,
19. 11. 2018 1:54
ć
Jan Prášek,
17. 9. 2018 0:04
Ċ
Veronika Havlová,
3. 10. 2018 4:35
ĉ
Jan Prášek,
12. 12. 2014 0:54
Comments