druhý stupeň‎ > ‎

7.

30.5. - opakování procenta - v přílohách podklady pro opakování, písemku na příští týden ....                  V.Havlová 

!!!POZOR, DŮLEŽITÉ!!!
Z důvodu přílišné obsazenosti vlakového spoje, kterým jsme měli jet na školní výlet, pojedeme v jiném čase, než jsme původně plánovali. Takže vlak nám odjíždí v 11,45 z vlakové zastávky, sraz bude v 11,30.
Jan Prášek 

Rozdělení třídy
V následující tabulce najdete přesné výsledky rozřazovacího testu z anglického jazyka. Díky kvalitním výsledkům byla kapacita jazykově zaměřené třídy rozšířena na 18 žáků. 
Zároveň upozorňuji, že účast v této třídě je podmíněna zájmem o anglický jazyk, takže pokud žák ztratí chuť se této oblasti věnovat, může být přeřazen do paralelní třídy, odkud naopak lze v případě výrazně úspěšného studia anglického jazyka přestoupit do jazykové třídy.
Jan Prášek

Rozřazování - výsledky


Dole na stránce máte uložen dokument o školním výletu (pro případ ztráty tištěné varianty).
Jan Prášek

17.5. - v odkazech - opakování procenta - doporučuji propočítat........ V.Havlová Procvičování shody přísudku s podmětem
Jan Prášek

Spaní ve škole
16. května přespáváme ve škole. Veškeré informace jsme probrali už několikrát, tak jen pro jistotu rekapitulace nejdůležitějších věcí:
- sraz - v 18,00 ve škole
- s sebou - spacák, karimatka, věci na pátek (oblečení i školní pomůcky)
- nezbytné - podpis rodičů!!!
Jan Prášek

Rozřazovací test z anglického jazyka
Test se bude skládat ze dvou částí - v úterý 14. května proběhne písemný test (čtení, poslech, gramatické jevy), ve čtvrtek 16. května se bude konat ústní zkouška (témata předem zadaná).
Výsledky budou zveřejněny ve středu 22. 5. 2019 na webových stránkách školy - každému účastníkovi rozřazení bude přiděleno unikátní číslo, pod nímž najdete konečný výsledek.
Kritéria hodnocení - písemný test - 35 %
                               - ústní zkouška - 35 %
                               - známky v průběhu 6. a 7. ročníku - 15 %
                               - účast na jiných kurzech, zkouškách - 15 %
Počet žáků v budoucí jazykové třídě - 16
 Jan PrášekPondělí 6. 5. 2019
Budeme se fotit, tudíž prosím o příslušné ošacení.
Jan Prášek

Školní výlet
Zatím jen předběžné info, které už jsem říkal na třídních schůzkách, již brzy vše upřesním.
Termín: 27. - 29. května (Po-St)
Místo: kemp Rákosí (Zruč nad Sázavou)
Ubytování: chatky
Přibližná cena (jízdné, ubytování, polopenze): 650 Kč
Jan Prášek

Pondělí 15.4. - program Green Life - 11:00
                    - vybíráme 45,- Kč

Důležité podpisy
Prosím o podpis pod dvě důležité informace v žákovských knížkách - zkrácení letošního školního roku a informace o dělení třídy.
 Jan Prášek

20.3. - na test z optiky-zrcadla - máte dole v odkazech zrcadla-procvičení - předkreslený list              V.Havlová 

11.3. - opakování úměrnosti  a trojčlenka př.   - vytisknout a mít na příští hodinu k ruce....      V. Havlová 

25.2. - PSS-pracovní list - pro lyžaře ..... vytisknout-doplnit - problémy v pondělí 13:30 - konzultace     V.Havlová Organizace dne - 31. 1. 2019
V prvních dvou hodinách se budeme učit dle rozvrhu, 3. a 4. hodinu zůstanou sedmáci na krku mně jakožto třídnímu učiteli. Na mně pochopitelně bude také ležet nejdůležitější povinnost tohoto dne - rozdání vysvědčení (z důvodu odjezdu velké části žáků na promítání filmu Čertí brko tato činnost proběhne již třetí hodinu).
Jan Prášek

Bruslení
Obligátní připomínka - ve čtvrtek 24. 1. 2019 jdeme opět bruslit.
Jan Prášek

Pernštejni
V pátek 25. 1. 2019 půjdeme na výchovný pořad s historickou tematikou, který obstará skupina historického šermu Pernštejni. Letos si vybrali období třicetileté války. Cena - 45 Kč.
Jan Prášek

Poplatek za SRPDŠ
Prosím o zaplacení 100 Kč na SRPDŠ. V případě více sourozenců na naší škole platí jen nejstarší.
Jan Prášek

13. 1.  - pro vylepšení známky z fyziky - odevzdám sešit se vzorně vypracovanými zápisky + samostatnou práci ( viz. přílohy Samostatná práce z Fy - odraz světla)
              !!!!! bez sešitu práci neberu !!!!!!        pořádně zkontrolujte, zda se vám to vytisklo,tak jak je zadáno, na kopírování  verze ve škole na nástěnce 
-k odevzdání do čtvrtka 17.1. 
                                                                                                                                                                                                                             V.Havlová 

14.1. v pondělí - připomínám opakování fyzika a Vkz                     V.Havlová

Předvánoční týden
Středa - podle rozvrhu, končíme v 11,40.
Čtvrtek - vánoční besídka - ve třídě si nadělíme dárky a navodíme si vánoční atmosféru; konec v 11,40
Pátek - strojení stromečku přímo v přírodě (ve Stvořidlech); sraz v 8,05 na vlakové zastávce (Světlá město), s sebou něco pro zvířata (ovoce, zelenina...), svačinu, teplé oblečení, dobré boty, peníze (cca 10 Kč); návrat vlakem na zastávku v 11,09 (v mezním případě ve 12,40)
Jan Prášek

Opakování na vánoční prázdniny - dole v přílohách Opakování 1 - celá čísla a zlomky ... po vánocích odevzdat.       V.Havlová 

Bruslení
Ve čtvrtek 13. 12. - bruslení. Prosím o 10 Kč.
Jan Prášek

Nezapomeňte, dole na této stránce máte ke stažení domácí úkol - rozbor vět jednoduchých. Vypracujte do čtvrtka 6. 12.
Jan Prášek

Bruslení
Ve čtvrtek 29. 11. jdeme opět o hodině tělocviku bruslit.
Jan Prášek

Velká písmena
Přikládám odkazy na procvičování pravopisu velkých písmen. Látka je složitá, prosím, cvičte, cvičte, cvičte.
Jan Prášek

Třídní schůzky
Pro jistotu připomínám, že v úterý 20. listopadu v 15,30 proběhnou třídní schůzky.
Jan Prášek

Bruslení
Ve čtvrtek 15. 11. 2018 jdeme o tělocviku poprvé bruslit. Prosím o povinnou výbavu - brusle, rukavice, čepice (popřípadě helma).
Jan Prášek

Školní akademie
Ve čtvrtek 8. listopadu od 17,00 proběhne v kinosále Společenského domu ve Světlé akademie naší školy s názve 100 let spolu, která je věnovaná výročí vzniku samostatného Československa. Všichni jste srdečně zváni.
Jan Prášek 

Green Life
31. 10. půjdeme v 11 hodin na již tradiční vzdělávací program o přírodě Green Life. Cena - 45 Kč.
Jan Prášek

-  konzultace - matika, fyzika - jakékoliv pondělí 13:25 (7.vyučovací hodina)- domluvit dopředu  V.Havlová 

26.10. - operace se zlomky - viz. přílohy - po prázdninách odevzdat......  V.Havlová 


19.10. - násobení, dělení zlomků - v pondělí odevzdat....... V.Havlová 


8.10. - další příklady - sčítání a odčítání zlomků !!!!- v pondělí opět odevzdáno s podpisem rodičů  !!!   V.Havlová 


4.10. - v příloze příklady zlomky úvod - v pondělí bude odevzdáno a podepsáno od rodičů !!!!   V.Havlová 

21.9. 2018 - MA -v přílohách pracovní listy(doc01574420180921083533.pdf,doc01574520180921083551.pdf)
                      na opakování osová, středová souměrnost a posunutí !!!! v pondělí písemné opakování
                                                                                                                                           Veronika Havlová 


Výročí týdne

3.-10. 12.


Pracovní sešit z ČJ - 63 Kč.

V rozvrhu se mou chybou vyskytla chyba - v pátek první hodinu máte přírodopis!!!

Rozvrh na tento školní rok

VII.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

8,00-8,45

8,55-9,40

9,50-10,35

10,55-11,40

11,45-12,30

12,35-13,20

13,25-14,10

14,15-15,00

Pondělí

Čj

M

Aj

F

Vkz

Dcj

 

 

Úterý

M

Vko

Čj

Vv

Vv

 

Vp (L)

Pv (S)

Vp (L)

Pv (S)

Středa

Čj

Aj

Z

Dcj

D

 

 

 

Čtvrtek

Čj

M

Z

F

 

Tv

Tv

Pátek

M

Aj

D

Hv

 

 

 


V rozvrhu může ještě dojít v průběhu prvního školního týdne k nějakým spíše kosmetickým změnám.


POZOR, ZMĚNA!
Z důvodu neustále narůstajícího počtu vašich spolužáků se letos přesuneme do větší učebny - jedná se o místnost po loňské 7.a (v prvním patře vlevo od schodů).
Jan Prášek

Už je to tady!!!
Zbytečně dlouhé prázdniny se konečně kvapem blíží ke svému konci. Věřím, že nicnedělání už nikoho z vás nebavilo, a vy se tak těšíte na domácí úkoly, známkování, ranní vstávání, hodiny českého jazyka, matematiky a dalších oblíbených předmětů... Zkrátka v pondělí od 8 hodin se na vás těším. A jak bude vypadat první školní týden?
Pondělí - pouze jedna hodina - seznámení s novými žáky, rozvrh, organizační záležitosti
Úterý - do 11,40 - ještě stále budu s vámi já jakožto třídní učitel - organizační věci, Ochrana člověka za mimořádných událostí; s sebou prosím psací potřeby, přezůvky, postupně si můžete do svých skříněk ve třídě přinést cvičební úbory a krabici s výtvarnými potřebami
Středa - pátek - do 11,40 - první čtyři hodiny dle rozvrhu
Jan Prášek


ĉ
DÚ.docx
(14k)
Jan Prášek,
29. 11. 2018 0:05
ĉ
Veronika Havlová,
24. 2. 2019 23:50
ć
Jan Prášek,
29. 3. 2019 0:33
ĉ
Veronika Havlová,
8. 10. 2018 1:42
ĉ
Veronika Havlová,
19. 10. 2018 0:46
Ċ
Veronika Havlová,
20. 9. 2018 23:32
Ċ
Veronika Havlová,
20. 9. 2018 23:32
Ċ
Veronika Havlová,
11. 3. 2019 4:10
ĉ
Veronika Havlová,
16. 12. 2018 2:27
ĉ
Veronika Havlová,
30. 5. 2019 8:47
ĉ
Veronika Havlová,
31. 10. 2018 0:54
ĉ
Veronika Havlová,
29. 1. 2019 3:37
ĉ
Veronika Havlová,
13. 1. 2019 8:10
Ċ
Veronika Havlová,
11. 3. 2019 4:11
ĉ
Veronika Havlová,
4. 10. 2018 1:41
ĉ
Veronika Havlová,
20. 3. 2019 2:57
ĉ
Jan Prášek,
20. 5. 2019 0:00
ĉ
Iveta Mindlová,
5. 9. 2014 10:25
Comments