Péče o děti rodičů vybraných profesí

Péče o děti rodičů vybraných profesí se prodlužuje na dobu od 27.2. do 21.3. 2021.

Pro další info klikněte zde.

Provoz školy od 1. 3. do 21. 3.

Od 1.3. do 21.3. 2021 je ve škole zakázána osobní přítomnost žáků 1. a 2. tříd a tříd zřízených podle §16 školského zákona.

Péče o děti rodičů vybraných profesí

Péče o děti rodičů vybraných profesí se prodlužuje na dobu od 23. 1. do 14. 2. 2021.

Škola znovu poskytuje péči o děti rodičů vybraných profesí

Od 4. do 10. ledna 2021 

Péče bude poskytovaná od 7. 00 hod. do 16. 00 hod., ve školní budově v Jelenově ulici.

Úplata se v tomto případě nehradí, a to ani za stravování. Obědy budou zajištěny v MŠ Na Sídlišti. 

Přihlášení dítěte je třeba nejméně jeden den předem.Obědy pro 2.stupeň s platností od 30. 11.

Děti, které platí z účtu inkasem, jsou přihlášeny automaticky. Děti, které platí hotově, jsou přihlášené z přeplatků z října, a to do výše kreditu.

Případné změny a odhlášení obědů je třeba nahlásit ve ŠJ.

Karanténní opatření

1. V případě kontaktu dítěte s nakaženým je nařízeno dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví dítě TESTOVAT.

    Test se provádí ideálně 5.-7. den od kontaktu.

    Karanténa se počítá ode dne posledního kontaktu 10 dní. V případě netestování je karanténa 14 dní.

    Karanténa = zůstat doma.


2. Sourozenec dítěte v karanténě automaticky v karanténě není a může chodit do kolektivu. (Předpokládá se, že bylo postupováno podle bodu 1 = dítě v kontaktu s nakaženým bylo testováno).


3. V případě, že testované dítě v karanténě je pozitivní, sourozenci v jedné domácnosti jsou samozřejmě nyní také v karanténě a postup je opět viz bod 1.


4. Dítě s pozitivním výsledkem na koronavirus zůstává v izolaci 10 dní od testu.

Do kolektivu může jít dítě zpět samozřejmě jen bez příznaků nemoci.


Provoz školy od 30. 11.

1. stupeň ZŠ: 

Prezenční výuka pro všechny ročníky.

Školní družina: skupiny jednoho ročníku, denně do 16.30

 2. stupeň ZŠ:

Prezenční výuka 9. ročníků ZŠ a speciální třídy,  pro ostatní ročníky rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech).

Každý týden chodí: 9.a,  9.b,  I.S

Liché týdny od 30. 11. – do školy chodí  6., 8.a,, 8.b

Sudé týdny od  7. 12. – do školy chodí  7.a, 7.b

 

Upravené rozvrhy pro 2. stupeň budou zveřejněny v e-třídnici.Provoz školy od 18. 11. 2020

-        1. a 2. ročníky a třída I. S – návrat do školy k prezenční docházce

-        družina pro žáky 1. a 2. ročníků (skupina jedné třídy), denně do 16.30

-        školní stravování – přihlášeny všechny děti z 1. a 2. třídy, rodiče odhlásí, pokud se dítě nebude stravovat

-        ostatní třídy pokračují v distanční výuceNová záložka Distanční výuka

V levém menu přibyla pod složkou ŽÁCI nová záložka s názvem DISTANČNÍ VÝUKA. Zde máte k dispozici drobné návody, jejichž vznik jste si v uplynulých týdnech přáli. 

Dočasné uzavření škol

Usnesením vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření se od středy 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.

Stravování v době distančního vzdělávání

Stravování v době distančního vzdělávání

-        Středa 14. 10. – nebude z důvodů změny organizace poskytováno školní stravování, obědy jsou automaticky odhlášeny

-        Od 15. 10. - pokud bude žák mít zájem odebírat obědy i během distančního studia, je třeba obědy ve školní jídelně znovu přihlásit, a to nejpozději do 12 hod. předchozí den.

Přihlašování obědů:

Jídelna ZŠ Lánecká: 569 430 622, popř. u vedoucí školní jídelny p. Hartové 723 443 698

Obědy budou vydávány do nádob přinesených z domova od 13. 30 hod. v zadním přístupu do jídelny (rampa)

 

        Jídelna MŠ  Na Sídlišti: 569 452 344, popř. u vedoucí jídelny p. Němcové 777 550 783

 Obědy budou vydávané do nádob přinesených z domova z výdejního okénka v době obědů, omezení času může být upřesněnoPéče o děti rodičů vybraných profesí

Péče o děti rodičů vybraných profesí

Škola zajišťuje od 15. 10. 2020 do odvolání péči pro zaměstnance krizové infrastruktury. Pro přihlašování k péči je třeba vyplnit jednoduchou přihlášku o poskytování péče (příloha).

Tuto přihlášku potvrzenou zaměstnavatelem do školy doručí buď zaměstnavatel, nebo rodič. Je možné použít schránku na budově v Komenského ulici, popř. oskenovanou zaslat na e-mail zskomenskehosns.cz, originál následně předat při nástupu dítěte pedagogickým pracovníkům.  Přihlášku je třeba doručit vždy nejméně den dopředu.

Nezbytná péči se týká žáků ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, příslušníky ozbrojených sil nebo pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

Péče bude poskytovaná od 7. 00 hod. do 16. 00 hod., může být podle podmínek školy a potřeb rodičů upravena.

Úplata se v tomto případě nehradí, a to ani za stravování. Obědy budou zajištěny v MŠ Na Sídlišti.Provoz školy od 12. října 2020

Od pondělí 12. 10. 2020 do 25. 10. se krizovým opatřením vlády na území celé ČR omezuje provoz 2. stupně ZŠ, ve škole se budou střídat jednotlivé třídy, tzn.:

12. – 16. 10. se podle současného rozvrhu bude vyučovat v 6. a 7. ročníku, 8. a 9. ročník bude mít distanční výuku.

19. – 23. 10. se podle současného rozvrhu bude vyučovat v 8. a 9. ročníku, 6. a 7. ročník bude mít distanční výuku.

Tato pravidla pro 2. stupeň ZŠ se netýkají třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona (speciální třída), žáci se budou učit denně bez omezení.

Třídy, které se osobně neúčastní vzdělávání, se vzdělávají distančně podle § 184a) školského zákona povinně. Z toho vyplývá i povinnost zákonných zástupců v souladu se školním řádem žáky omlouvat. (Písemně třídním učitelům prostřednictvím e-třídnice)

Školní stravování je po celou dobu zachováno, a to v následujícím režimu:
Žáci, kteří navštěvují školu prezenčně, chodí do jídelny jako doposud.
Žáci, kteří mají distanční výuku, budou mít obědy odhlášené. Přihlásit je nutné nejpozději v pondělí do 8. 00 hod. pro týden, kdy má žák distanční vzdělávání. Obědy pro tyto žáky budou vydávány od 13.45 do 14.15 hod.

Výuka na 1. stupni bude probíhat beze změn. Provoz školní družiny bude zachován, školní klub pro žáky 2. stupně bude v souladu s krizovým opatřením uzavřen.

Ve dnech 26. – 30. 10. mají žáci obou stupňů ZŠ rozšířené podzimní prázdniny.


Logická olympiáda

Připomínám, že registrace do logické olympiády končí 30.9.2020. Ti, co se účastní již poněkolikáté, podrobnosti znají. Vy, kteří byste chtěli tuto soutěž zkusit poprvé, se musíte registrovat přes vlastní mail nebo mail rodičů. Více informací zde nebo přijďte za mnou.
Iveta Mindlová

Dotazník pro rodiče

Vážení rodiče,

v březnu letošního roku nás zastihla neplánovaná a nechtěná situace uzavření škol pro prezenční výuku. Věříme, že ve školním roce 2020/2021 nebude průběh výuky přerušen a vzdělávání proběhne v plném rozsahu.

Abychom mohli vyhodnotit uplynulé období a mohli se efektivně připravit na nový školní rok i případné změny ve vyučování (možnou distanční online výuku), prosím Vás o vyplnění následujícího krátkého dotazníku za každé vaše dítě.

Děkuji za spolupráci, Jana Myslivcová


Dotazník


Informace pro rodiče

Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v úterý 1. září v plném rozsahu.

Školní družina bude fungovat od 2. září, provoz nebude omezen, denní režim budeme přizpůsobovat aktuální situaci, budete včas informováni.

Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.

Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách.

Od 1. září 2020 se ve školách nepředpokládá zavedení plošné povinnosti nošení roušky. Přesto musí mít žák u sebe nejméně 1 roušku (školní jídelna, návštěva zdravotnického zařízení…).

Pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy škol bude omezen, pokud potřebujete školu osobně navštívit, je třeba si buď domluvit schůzku předem, nebo se při vstupu do školy domluvit s dozorujícím pracovníkem školy.

Podrobné informace na https://www.msmt.cz/…skol-od-zari


Rodičům prvňáčků

Vyučování v 1. třídě bude zahájeno v úterý 1. září v 8. 00 hod. v jednotlivých třídách v 1. patře ve školní budově v Jelenově ulici, třídy jsou opatřeny seznamy dětí.

Slavnostní uvítání prvňáčků - nejsou obecně zakázána, avšak MŠMT v manuálu pro školy doporučuje, aby u těch aktivit, kde dochází ke koncentraci vyššího počtu lidí, došlo ke zvážení nutnosti pořádat je.

Vzhledem k tomu, že naši prvňáčci a jejich rodiče neměli možnost zúčastnit se zápisu ani setkání budoucích žáků, umožníme rodičům, aby své děti první školní den doprovodili, a to za následujících podmínek:
  • změření teploty
  • dezinfekce rukou při vstupu do školní budovy
  • roušky po celou dobu pobytu ve škole

Stravování ve ŠJ při MŠ Sídliště v roce 2020/2021

Všichni strávníci Základní školy v Jelenově ulici, kteří jsou přihlášeni ke školnímu stravování, mají automaticky přihlášené obědy od 2.9.2020
Pokud bude mít někdo zájem jít na oběd i 1.9.2020, musí si oběd nahlásit.

Výdej obědů 1.9. 2020 bude pro ZŠ od 9:30 do 12:00.

Prodej obědů, nákup a vracení čipů je možné od 27.8.2020 v kanceláři ŠJ při MŠ Sídliště.

O dodržování zvýšených hygienických opatření budou strávníci i jejich dozor ve školní jídelně informováni.


Školní rok 2020/2021

Organizace školního roku 2020/2021

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2020. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.

Jarní prázdniny připadají na 1. 2. - 7. 2. 2021.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021Pátek 2. dubna 2021 je tzv. ostatním svátkem.

Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.


Prázdniny

Všem přejeme hezké prázdniny a na shledanou v září.

Úřední dny ve škole o letních prázdninách - vždy v úterý od 9 do 11 hodin.

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020. 
 


Od července 2019 se naše škola zapojila do projektu Šablony II. pro ZŠ Světlá.

Od června 2019 se naše škola zapojila do projektu Příměstské tábory pro ZŠ Světlá.

Ve školním roce 2019/2020 se naše škola zapojila do projektu O2 Chytrá škola.

Více informací zde.

Od začátku roku se naše škola zapojila do projektu Maják - síť kolegiální podpory"
Více informací zdeOd října 2016 je naše škola zapojena do projektu Šablony pro ZŠ Světlá nad Sázavou
Více informací zde


Naše škola je zapojena do výzvy 56 

 
Více informací zde.

Naše škola je zapojena do projektu Dotkněte se inovací.

logo 

loga

Více informací v odkazu Projekty

                Naše škola je zapojená do výzvy EU peníze školám.
   
 
   Investice do rozvoje vzdělávání